Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen tillåter Spanien att tillfälligt begränsa den fria rörligheten för arbetstagare från Rumänien
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

11/08/2011

EU-kommissionen har godkänt Spaniens begäran om att få begränsa tillträdet till sin arbetsmarknad för arbetstagare från Rumänien till och med den 31 december 2012 på grund av allvarliga störningar på arbetsmarknaden. Spanien har drabbats mycket hårt av krisen. En aldrig tidigare skådad nedgång i BNP har lett till den högsta arbetslösheten i EU, över 20 % sedan maj 2010. Den ständiga ökningen i antalet rumäner som bor i Spanien och den höga arbetslösheten bland dem har påverkat Spaniens förmåga att ta emot nya arbetstagare.

  Bryssel den 11 augusti 2011 – IP/11/960

  – Detta beslut har fattats på grund av den mycket specifika sysselsättnings­situationen i Spanien, säger László Andor, EU-kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. I regel är jag övertygad om att en begränsning av den fria rörligheten för europeiska arbetstagare inte är svaret på hög arbetslöshet. Vi bör snarare sträva efter att skapa nya arbetstillfällen. Vi hoppas att denna åtgärd kommer att tillämpas under så kort tid som möjligt och att en allmänt positiv inställning till fri rörlighet inom EU kommer att fortsätta att råda. Jag uppmanar också till kraftfullare insatser för att öka möjligheterna till sysselsättning i Rumänien. Båda länderna behöver utnyttja EU:s strukturfonder på ett bättre sätt för att skapa jobb på ett hållbarare sätt.

  Kommissionen godkänner dessa tillfälliga begränsningar på grund av den rådande ekonomiska situationen i Spanien. Landet är drabbat av allvarliga störningar på arbetsmarknaden, som kännetecknas av den högsta arbetslösheten i EU och en långsam ekonomisk återhämtning. Begränsningarna kommer att gälla i alla branscher och regioner. Rumänska medborgare som redan är aktiva på den spanska arbetsmarknaden påverkas dock inte.

  Kommissionens analys visar också att arbetslösheten bland rumänska medborgare som bor i Spanien är så hög som 30 %. Antalet rumänska medborgare som kommer till Spanien för att arbeta har visserligen sjunkit de senaste åren, antagligen på grund av den ekonomiska nedgången, men det är fortfarande många som kommer. Antalet rumänska medborgare som är stadigvarande bosatta i Spanien ökade från 388 000 den 1 januari 2006 till 823 000 den 1 januari 2010.

  Eftersom Spanien redan öppnat upp sin arbetsmarknad för alla EU-medborgare utgör en begränsning av den fria rörligheten för arbetstagare ett undantag och får endast vara tillfällig. Kommissionen kommer att noggrant övervaka situationen i Spanien och kan ändra eller upphäva beslutet när den bedömer att det är lämpligt.

  I allmänhet har den fria rörligheten för arbetstagare haft positiva ekonomiska effekter på EU-nivå och skapat ekonomisk tillväxt i de mottagande länderna. Färska beräkningar tyder på att de långsiktiga effekterna av migrationsströmmarna mellan 2004 och 2009 på BNP i de femton gamla EU-länderna var ett plus på 0,9 %.

  Kommissionen kommer nu att underrätta rådet om sitt beslut, och EU-länderna kan inom två veckor begära att rådet ändrar eller annullerar kommissionens beslut om att upphäva tillämpningen av EU-lagstiftningen. 

  Mer information hittar du här.

  Mer information om den fria rörligheten för arbetstagare.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början