Sökväg


Om oss
Om representationen

Ledande företag inom forskning och utveckling väntas öka investeringarna i innovationer med 5 % per år
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

10/08/2011

Ledande investeringsföretag inom forskning och utveckling (FoU) i EU räknar med att deras totala investeringar i FoU ska öka med 5 % per år från 2011 till 2013. Detta är mer än dubbelt så mycket som i fjol och innebär en betydande uppgång, eftersom dessa företag minskade sina FoU-investeringar med 2,6 % år 2009. Företagen avslöjade också att i genomsnitt 27 % av deras årliga försäljning avser innovationsprodukter som lanserats de senaste tre åren. Detta visar återigen att innovationer är nyckeln till affärsframgångar och skapande av arbetstillfällen.

  Bryssel den 10 augusti 2011 – IP/11/957

  EU-kommissionen offentliggjorde i dag dessa siffror i sin sjätte EU Survey on R&D Investment Business Trends, a survey of the R&D investment expectations 1000 European companies which invest most in R&D. 205 företag svarade, vilket gav ett betydande urval. De tillfrågade företagen väntar sig att deras FoU-investeringar i EU ökar med 3 % per år under de närmaste tre åren. Även om denna tillväxttakt är lägre än för deras FoU-investeringar i andra regioner i världen, räknar företagen fortfarande med att 75 % av deras investeringar ska göras i EU. De räknar med att FoU-investeringarna procentuellt ökar mest i Kina (25 %), Japan (17 %), andra europeiska länder (8 %), Indien (8 %) samt USA och Kanada (5 %).

  Denna trend är densamma som i tre av de fyra föregående enkäterna och visar att EU-baserade företag vill utnyttja tillväxten i tillväxtekonomierna, samtidigt som de fortsätter att vara jämförelsevis starkt koncentrerade på EU. Detta bekräftas av företagens nominella FoU-investeringar, som de närmaste tre åren väntas öka med 2,2 miljarder euro i EU mot 2,7 miljarder utanför EU.

  Som de viktigaste positiva faktorerna för innovationer nämns tillgången på kvalificerad personal och offentligt stöd i form av bidrag och skattestimulanser. Som viktigt uppfattades också samarbete med andra organisationer, t.ex. med högre utbildningsinstitutioner.

  Som negativa faktorer för alla sektorer uppfattades kostnaderna för att hävda immateriell äganderätt och tiden som krävs för att förvärva sådan äganderätt. Detta understryker hur viktigt det är att främja innovationsvänlig immaterialrätt – och det föreslagna gemensamma EU-patentet kommer att bli ett viktigt steg i denna riktning.

  I oktober 2011 kommer EU-kommissionen att offentliggöra sin nästa EU-resultattavla för industrins forsknings- och utvecklingsinvesteringar, som rangordnar de 1 000 största företagen inom EU och 1 000 utanför EU som investerar i FoU. Resultattavlan bygger på faktiska investeringar under 2010.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början