Sökväg


Om oss
Om representationen

EU finansierar banförbättringsprojekt i Finland
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

09/08/2011

På grundval av projekt som Finland föreslog 2010 för samfinansiering av EU och Finland inom det transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T) har EU valt två finska projekt. Med dessa projekt kommer man att göra grundläggande förbättringar av Finlands två viktigaste huvudbanor. Stödet uppgår till totalt 5,7 miljoner euro.

  Bansträckan Seinäjoki-Uleåborg som för närvarande utnyttjas till full kapacitet utgör en flaskhals för hela det finska bannätverket på axeln norr-syd. På grundval av de finska förslagen till TEN-T-projekt från 2010 har EU valt att bevilja stöd för omfattande reparations- och förnyelsearbeten för att öka kapaciteten, förbättra säkerheten och göra bansträckan snabbare.

  I praktiken består projekten av följande delprojekt: förnyelse och förbättring av järnvägsinfrastrukturen och banöverbyggnaden, installering av ny säkerhetsutrustning, förbättrad elektrifiering, avlägsnande av plankorsningar på avsnitt där driftshastigheten kommer att ökas, förbättringar av vissa avsnitt för att möjliggöra högre axellast och driftshastighet, förbättrad kapacitet (dubbelspåriga avsnitt).

  Projekten genomförs i två etapper. Den första etappen omfattar avsnitten Seinäjoki-Ruha och Pännäinen-Liminka och planeringen av avsnittet Liminka-Uleåborg. För dessa projekt beviljas EU-stöd för totalt 4,54 miljoner euro. Den andra etappen består av en genomförbarhetsbedömning för avsnittet Karleby-Ylivieska. För detta ändamål har EU beviljat 1,21 miljoner euro.

  Med hjälp av EU-stödet på 5,7 miljoner euro blir en av Finlands viktigaste banor snabbare och säkrare, vilket i sin tur ger bättre både person- och frakttransporter.

  Mer information:

  Transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T) eller e-post: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början