Sökväg


Om oss
Om representationen

EU myöntää 175 miljoonaa euroa apua Somalian toipumiseen
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

05/08/2011

EU-kommissionen hjälper Somalia att återhämta sig och utvecklas genom att anslå 175 miljoner euro för att förbättra förvaltningen och utbildningen och trygga livsmedelsförsörjningen i landet.

  Bryssel den 5 augusti 2011. IP/11/951

  Medlen kommer att användas i Somaliland, Puntland och andra regioner där säkerhetsförhållandena redan är godtagbara och det finns en åtminstone i någon mån fungerande förvaltning samt i centrala Somalia, där situationen håller på att stabiliseras och förhållandena är sådana att utvecklingsbistånd kan bidra till att saker och ting förbättras.

  Andris Piebalgs, EU-kommissionär med ansvar för utvecklingsfrågor, som besökte Somaliland för mindre än en månad sedan, konstaterar: Somalia genomgår en allvarlig humanitär kris. Torkan är den omedelbara anledningen, men grundorsakerna står att finna i de djupgående strukturella problemen i detta bräckliga land. Med hjälp av det nya anslaget kommer vi att bidra till att stärka landets institutioner och till att förbättra infrastrukturen och utbildningen och trygga livsmedelsförsörjningen. Vi är säkra på att vårt långsiktiga engagemang kommer att hjälpa Somalia att gå vidare i riktning mot större stabilitet och en inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling, något landets tålmodiga befolkning verkligen förtjänar.

  För humanitärt bistånd till Somalia anslog kommissionen 2010 ett belopp på 35 miljoner euro. För 2011 har den hittills anslagit 30 miljoner euro. Ytterligare 28 miljoner euro kommer att anslås för detta år. Medlen används för åtgärder som har att göra med livsmedelstrygghet, nutrition, hälsa, tillfälligt skydd mot väder och vind, vattenrening, främjande av hygien, försörjningstrygghet, säkerhet och samordning av bistånd.

  Ökningen av det humanitära biståndet till Somalia ingår som en del i ett större paket för att komma till rätta med den allvarliga kris som orsakats av torkan på Afrikas horn. För 2011 har kommissionen hittills anslagit ett belopp på 97,47 miljoner euro till länderna i den regionen. Kommissionen har börjat vidta åtgärder för att snabbt mobilisera ytterligare 60 miljoner euro för att minska människors lidande. Med detta belopp kommer sammanlagt närmare 158 miljoner euro att sättas in för att bistå regionen.

  Mer information:

  MEMO/11/549

  IP/11/837 om kommissionär Andris Piebalgs besök i Somaliland.

  Informationsblad från Echo

  Webbplatsen för generaldirektoratet för utveckling och samarbete – EuropeAid

  Webbplatsen för Andris Piebalgs, kommissionär med ansvar för utvecklingsfrågor

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början