Sökväg


Om oss
Om representationen

Eurobarometer våren 2011: Européerna har större förtroende för ekonomin
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

04/08/2011

Européerna har börjat känna större optimism inför ekonomins framtidsutsikter och fler tror att krisens värsta tid är förbi, enligt Eurobarometern våren 2011. Eurobarometern är en opinionsundersökning som utförs två gånger om året av Europeiska unionen. 43 % av européerna, 45 % av finländarna, tror att krisens inverkan på arbetsmarknaden redan har nått sin kulmen. Det är en procentenhet mer än i den förra undersökningen från hösten 2010 (MEMO/11/16) och 15 procentenheter mer än i den från våren 2009. Européerna efterfrågar även i större utsträckning åtgärder från EU och ett bredare europeiskt samarbete för att kunna hantera krisen och undvika framtida problem. Nästan 8 av 10 européer tycker att en starkare samordning av den ekonomiska politiken inom EU-länderna vore ett effektivt sätt att hantera den ekonomiska situationen.

  Bryssel den 4 augusti 2011 – IP/11/946

  Undersökningen visar även att majoriteten tror att EU nu är på väg åt rätt håll. De förväntar sig att EU-institutionerna och de nationella parlamenten fortsätter att kämpa för att bibehålla tillväxt och skapa arbetstillfällen. Den generella trenden inom EU är positiv; dock finns än en viss skepsis i länder där lågkonjunktur och arbetslöshet fortfarande råder.

  Allmänheten fortsätter även att se EU som den effektivaste aktören – före nationella parlament – i hanteringen av den ekonomiska krisens följder. EU ligger kvar på första plats (22 %, -1) och följs tätt av de nationella parlamenten (20 %, oförändrad). Allmänheten stöder också Europa 2020-strategin, i vilken fastställs en rad initiativ som ska öka tillväxt och skapa fler arbetstillfällen. Majoriteten av européerna anser också att målet med Europa 2020-strategin, främjande av innovation och konkurrensökning, är realistiska och genomförbara.

  Slutligen är en majoritet av européerna optimistiska kring framtiden och anser att Europa 2020-strategin får EU på rätt väg: 46 % (oförändrad). De delar åsikten att EU håller rätt kurs för att kunna komma ur krisen och möta nya utmaningar i världen. Den åsikten delas av en knapp majoritet på 46 % eller mer i 21 av 27 medlemsländer.

  Ytterligare information:

  Eurobarometern våren 2011 (första resultaten) finns här.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början