Sökväg


Om oss
Om representationen

Humanitär kris i Afrikas horn
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

27/07/2011

För tillfället bor 400 000 människor i flyktinglägren i Dadaab, Kenya, som ursprungligen var menade för 90 000 människor. Dagligen flyr över 3000 somalier mot Kenya och Etiopien i hopp om mat och skydd. De två senaste åren i östra Afrikas horn har varit de torraste på sextio år. De två senaste regntiderna har varit otillräckliga i Somalia, norra och östra Kenya, södra och östra Etiopien och Djibouti. På grund av torkan har skördarna blivit lidande, boskap dött och priset på vatten och mat har stigit i höjderna. Mitt i hungern och torkan kämpar befolkningen i området för sin överlevnad.

  Humanitär kris i Afrikas horn

  Kristalina Georgieva, EU-kommissionären för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering, har nyligen besökt Kenya och Somalia. Hon träffade somaliska flyktingar i flyktinglägret i Dadaab och människor som flytt inom landet i somaliska Doloow. Kommissionär Georgieva besökte också Nairobi i Kenya. I samband med sitt besök offentliggjorde kommissionär Georgieva kommissionens nyaste humanitära bidrag, i syftet är att hjälpa de offer som lider av torkan och hungersnöden. Med hjälp av det nya nödanslaget skall man erbjuda hjälp i form av mat och livsmedel åt de mest utsatta hushållen. Kommissionens ger nu 27, 8 miljoner euro i humanitärt stöd, utöver de 70 miljoner euro de redan gett, då den humanitära krisen blir allt värre. De planerar ett stödpaket på ytterligare 60 miljoner euro för att få ett slut på folkets lidande i området. Allt som allt kommer kommissionen att ge 158 miljoner euro i humanitärt bistånd.

  Information på engelska om kommissionens verksamhet i samband med krisen och om själva krisen.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början