Sökväg


Om oss
Om representationen

Antitrustlagstiftning – Rapport visar att prisskillnaderna inom EU på nya bilar minskade 2010
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

26/07/2011

EU-kommissionens senaste rapport om bilpriser visar att priserna i EU som helhet sjönk med 2,5 % i reala termer 2010. Nominella priset för bilar steg i Finland med 1,2 procent, men då den generella inflationen vuxit med 3,1 procent har priset sjunkit med 1,9 procent i reala termer. Variationerna i katalogpriserna för nya bilar minskade också något. Dessa långsiktiga trender ger stöd åt kommissionens beslut från förra året att det inte längre är motiverat med särskilda konkurrensbestämmelser för försäljning av nya bilar.

  Bryssel den 26 juli 2011 – IP/11/921

  Sammantaget minskade alltså prisskillnaderna på personbilar EU-länderna emellan, om man utgår från tillverkarnas prislistor. I vissa enskilda fall återstår det dock stora skillnader, vilket visar att de finns fördelar för konsumenten att handla över gränserna.

  EU:s prisindex för bilar (som uttrycks i de nominellapriser som konsumenterna betalar, inklusive rabatter, moms och registreringsavgifter) ökade bara med 0,3 %. Detta kan jämföras med konsumentpriserna i allmänhet som ökade med 2,8 %, vilket innebär att bilpriserna i reala termer minskade med hela 2,5 %.

  Hela 24 EU-länder noterade minskningar i de reala bilpriserna.  I två EU-länder höll sig priserna på en stabil nivå (+0,2 % i Italien och Malta), medan de ökade med 2,6 % i Portugal. Det bör dock påpekas att konsumenterna i Portugal gynnades av en särskilt stor realprisnedgång året innan (-6,7 %).

  Fallet i reala priser var särskilt tydligt i Slovakien (-17,4 %), Bulgarien (-13,5 %), Slovenien (-11,6 %) och Tjeckien (-9,0 %). I Polen minskade priserna med 5,6 %. På de största marknaderna noterades den största minskningen i Storbritannien (‑3,7 %), medan priserna minskade mer måttligt i Tyskland  (-1,9 %), Spanien (-1,6 %) och Frankrike (-0.9 %).

  Realprisfallet på bilar i Europa följer en trend som pågått i mer än tio år, vilket är ett tecken på att konkurrensen mellan tillverkarna på nybilsmarknaden fungerar.

  Priserna på reparationer och underhåll hade däremot ökat snabbare än inflationen under det senaste årtiondet, men detta skedde inte 2010.

  Kommissionens rapport om bilpriser är ett led i dess bevakning av motorfordonsbranchen. Den innehåller en lista över de 89 mest sålda bilmodellerna i EU, fördelade på 26 olika fabrikat. Genom rapporten kan konsumenterna jämföra bilpriser i olika EU-länder, vilket gör det lättare att utnyttja den inre marknadens fördelar.

  Mer detaljerade analyser av prisutvecklingen på bilar finns att läsa här.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början