Sökväg


Om oss
Om representationen

Europeiska kommissionen ska hjälpa företagen att inkassera 600 miljoner euro i gränsöverskridande fordringar
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

25/07/2011

Ett litet finskt företag levererar renkött åt en fransk restaurang. När den franska restaurangen börjar halka efter med betalningarna slutar den finska företagaren att leverera kött, men har kvar tusentals euro i obetalda fakturor. Hur kan det finska företaget få in de utestående beloppen? I dagens läge finns det ingen enkel lösning. Bedragare kan flytta sina pengar från ett EU-land till ett annat, och gömma undan pengar på konton i flera olika länder. Privatpersoner blir lidande när varor som betällts via internet aldrig levereras, eller när en förälder som bor utomlands inte betalar underhåll. Idag beror det helt på nationell lagstiftning om en bank kan tvingas betala ut medel från en kunds konto för att ersätta en fordringsägare. Det varierande rättsläget i de 27 EU-länderna är komplicerat, tidskrävande och dyrt att hantera. Omkring 1 miljon europeiska småföretag har idag problem med att få in gränsöverskridande fordringar, och omkring 600 miljoner euro per år skrivs av i onödan därför att företag inte vill driva krångliga och dyrbara rättsprocesser i utländsk domstol. EU-kommissionen föreslår därför idag en ny procedur som täcker hela Europa för frysning av tillgångar, som ska hjälpa såväl företag som enskilda att inkassera fordringar från andra EU-länder.

  Bryssel den 25 juli 2011 – IP/11/923

  Viviane Reding, som är kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, sa följande: Idag förlorar företagen ungefär 2,6 % av sin omsättning på grund av osäkra fordringar. Detta är en brist i den inre marknaden som vi snabbt måste komma till rätta med. Företagen behöver en enkel lösning som garanterar att pengarna stannar där de är tills det finns ett domstolsbeslut om att de ska återbetalas, och vi menar att ett Europatäckande beslut om frysning av tillgångar är den lösning som behövs. Under de rådande ekonomiska villkoren behöver företagen snabba svar, och varje euro räknas, inte minst för de små företagen.

  Små och medelstora företag utgör 99 % av det totala antalet företag i EU. Omkring 1 miljon av dessa företag har idag problem med gränsöverskridande fordringar. Procedurerna för att återvinna fordringar i ett annat land är komplicerade, vilket kraftigt ökar kostnaderna för företag som handlar över EU:s inre gränser. Vanliga problem är t.ex. skillnader i nationell lagstiftning när det gäller kostnader för att involvera ytterligare en advokat eller för att få dokument översatta. Enskilda kan stöta på liknande problem när de vill kräva in belopp från oseriösa företag eller från underhållsskyldiga som vägrar betala.

  Lagstiftningsinitiativet ska underlätta för företag och enskilda att inkassera fordringar i andra EU-länder och generellt stärka tilliten hos fordringsägare, så att enskilda och företag inte behöver tveka att göra affärer på EU:s inre marknad. Det utgör en del av kommissionens agenda för ”rättvisa till gagn för tillväxten”, som har till syfte att få ut den fulla potentialen av EU:s gemensamma område med rättvisa, särskilt när det gäller att gynna handel och tillväxt.

  Syftet med förordningen är att införa ett europeiskt beslut om frysning av tillgångar, som skulle göra det möjligt för fordringsägare att begära att beloppet för en given fordran fryses på den betalningsskyldiges bankkonto. Ett sådant beslut skulle vara till mycket stor hjälp för att driva in fordringar, eftersom det skulle hindra den betalningsskyldige från att flytta eller dölja sina tillgångar under den tid det tar att få fram och genomdriva ett domstolsbeslut grundat på fakta i ärendet. Frysningen av beloppet skulle således förbättra förutsättningarna att framgångsrikt driva in fordringar över nationsgränserna.

  Förslaget om ett europeiskt beslut om frysning av tillgångar kommer nu att lämnas över till Europaparlamentet och Europeiska unionens råd för antagande enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, med kvalificerad majoritet.

  Mer information

  Europeiska kommissionens nyhetssida för rättsliga frågor

  Europeiska kommissionens nyhetssida för civilrätt

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början