Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen vill ha starkare och mer ansvarsfulla banker i Europa
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

20/07/2011

Bankerna står i centrum för den finanskris som den globala ekonomin har varit utsatt för sedan 2008. Man har dragit lärdom av detta och tidigare misstag ska inte få upprepas. Därför har kommissionen i dag lagt fram förslag för att förändra agerandet hos de 8 000 banker som verkar i Europa. Det övergripande målet med förslaget är att stärka återhämtningsförmågan hos EU:s banksektor samtidigt som man vill säkerställa att bankerna fortsätter att finansiera ekonomisk verksamhet och tillväxt. I kommissionens förslag anges tre konkreta mål.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel 20 juli 2011 – IP/11/915

  1. Bankerna måste ha mer och bättre kapital för att motarbeta framtida chocker. Då den förra krisen uppstod hade bankerna kapital som var otillräckligt i både kvantitativ och kvalitativ bemärkelse, vilket ledde till att de nationella myndigheterna var tvungna att ge dem stöd i tidigare aldrig skådad omfattning. Med detta förslag inrättar kommissionen de internationella standarder om bankkapital som man kommit överens om på G20-nivå. EU tillämpar dessa regler för mer än 8 000 banker, vilket motsvarar 53 % av de globala tillgångarna, och går därmed i spetsen på detta område.

  2. Kommissionen vill även inrätta en ny styrelseform som ger övervakare nya befogenheter att bättre övervaka banker och vidta åtgärder genom eventuella påföljder när de upptäcker risker, till exempel att minska krediten när det verkar som om en bubbla kommer att uppstå.  

  3. Kommissionen föreslår att man sammanställer all lagstiftning som kan tillämpas på detta område till en enhetlig regelbok. Detta kommer att både förbättra öppenheten och efterlevnaden.

  Förslaget innehåller två delar: ett direktivsom reglerar möjligheten till inlåningsverksamhet och en förordning som reglerar verksamheten för kreditinstitut och värdepappersföretag.  Båda dessa rättsliga instrument utgör ett paket och bör beaktas som en helhet. Förslaget åtföljs av en konsekvensbedömning som visar att denna reform påtagligt kommer att minska sannolikheten för en övergripande bankkris.

  Dagens förslag är ett viktigt steg i skapandet av ett sundare och säkrare europeiskt finansiellt system. 

  Ytterligare information hittas här.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början