Sökväg


Om oss
Om representationen

EU:s agenda för integration – invandrare som integreras väl stärker EU ekonomiskt och kulturellt
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

20/07/2011

Idag antog kommissionen EU:s agenda för integration av tredjelandsmedborgare för att öka de ekonomiska, sociala och kulturella fördelarna av migrationen i Europa. I agendan lägger man tonvikten på invandrarnas fullständiga deltagande i alla aspekter av samhällslivet och betonar de lokala myndigheternas avgörande roll.

  Europeiska kommissionen - pressmeddelande

  Bryssel 20 juli 2011– IP/11/911

  – En lyckad integration innebär att invandrare får tillfälle att delta fullt ut i samhällslivet i sitt nya hemland.Det innebär att lära sig det språk som talas i det mottagande landet, få tillgång till sysselsättning och utbildning och att ha socioekonomisk kapacitet att försörja sig själv, vilket är avgörande faktorer för en lyckad integration.Hittills har integrationen av invandrare inom EU inte varit särskilt framgångsrik.Vi måste alla göra mer – för de människor som kommer hit, men också eftersom välintegrerade invandrare är en tillgång för EU, eftersom de berikar våra samhällen kulturellt och ekonomiskt, säger Cecilia Malmström, kommissionär för inre frågor.

  Resultaten från Eurobarometern om integration som genomfördes i våras lades också fram idag. Genom den öppnas möjligheter till åsiktsutbyte mellan EU-medborgare och invandrare och detta visar att de har många gemensamma synpunkter på integration. Det råder allmän enighet om vikten av samspel i arbetslivet och i skolan och om de positiva bidrag som invandrarna bidrar med i det lokala kulturlivet. Båda grupperna är överens om vad det är som gör att integrationen lyckas: att man kan språket, har ett jobb och förstår den lokala kulturen. Unionsmedborgare och invandrare som deltog i undersökningen är även eniga om att större ansträngningar behövs från alla sidor för att utnyttja invandringens fördelar fullt ut. Bristande språkkunskaper och segregeringen av invandrare i missgynnade stadsdelar uppfattas som de främsta hindren för integrationen. Dessa frågor kräver beslutsamma och konsekventa åtgärder från alla.

  Mångfalden som kommer från invandringen – om den hanteras rätt – kan bli en konkurrensfördel och en källa till dynamik för EU:s ekonomier. Om EU skall kunna nå sitt mål att bringa sysselsättningen till 75% senast 2020 är det ytterst viktigt att avlägsna hinder för invandrares tillgång till sysselsättning – inte minst eftersom arbetskraften inom EU minskar till följd av den demografiska utmaning som EU står inför. I kommissionens agenda 2010 för ny kompetens och nya arbetstillfällen, uppskattar man att i behovet av vårdare för äldre kommer det att 2020 finnas en brist på cirka 1 miljoner arbetstagare inom hälso- och sjukvårdssektorn – och till och med 2 miljoner om man räknar med andra yrken inom vård och omsorg. 

  Kärnan i integrationsprocessen är att se till att invandrare åtnjuter samma rättigheter och har samma skyldigheter som EU-medborgare. Diskriminering och att utbildning och erfarenhet som förvärvats utanför EU inte erkänns är några av de hinder som gör att invandrare riskerar arbetslöshet, brist på sysselsättning och exploatering.

  Integrationen måste ske där människor träffas varje dag. Åtgärder för att stärka det demokratiska deltagandet bör omfatta utbildning, att underlätta deltagandet i lokala val, att skapa lokala, regionala och nationella rådgivande organ och att uppmuntra företagande, kreativitet och innovation. Språkkunskaper är en ytterst viktig del av integrationen, då det leder till bättre arbetstillfällen, stöder socialt kontaktskapande och gör invandrarna oberoende.

  Mer information:

  Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor.

  Europeiska webbplatsen om integration.

  Rapport om Eurobarometern.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början