Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen fördelar 244 miljoner euro till 183 nya miljöprojekt
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

20/07/2011

EU-kommissionen beviljar idag bidrag till 183 nya projekt inom ramen för Life+-programmet som är EU:s miljöfond. Projekten omfattar samtliga EU-länder och åtgärder inom naturvård, klimatförändring, ren teknik, miljöpolitik samt information och kommunikation om miljöfrågor. Den totala investeringen är på 530 miljoner euro, varav EU står för 244 miljoner euro. Life+ är EU:s finansiella instrument för miljön och har en total budget på 2,143 miljarder euro för perioden 2007–2013.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  Bryssel, 19 juli 2011 – IP/11/902

  183 projekt kommer att finansieras genom de tre huvudprogrammen: Life+ Natur och biologisk mångfald, Life+ Miljöpolitik och miljöstyrning samt Life+ Information och kommunikation.

  Projekten inom Life+ Natur och biologisk mångfald bidrar till att förbättra bevarandestatusen för hotade arter och livsmiljöer. Totalt satsas 18,3 miljoner euro på projekt för biologisk mångfald.

  Projekten inom Life+ Miljöpolitik och miljöstyrning är projekt som bidrar till att utveckla innovativa policyidéer, teknik, metoder och verktyg. Totala investeringen är 286 miljoner euro, av vilken EU står för cirka 109 miljoner euro. Huvuddelen av medlen går till projekt inom områdena avfall och naturresurser.

  Dessutom kommer kommissionen att bidra med mer än 16 miljoner euro till 14 projekt som direkt tar itu med klimatförändringen, med en total budget på 40 miljoner euro. Ytterligare 12 projekt med annan inriktning kommer också att indirekt påverka växthusgasutsläppen.

  Vatten är en annan viktig fråga som nio utvalda projekt inriktar sig på. Övriga trettio projekt omfattar olika områden, däribland luft, kemikalier, miljö och hälsa, skogar, innovation, buller, markskydd, strategiska metoder och stadsmiljö.

  Projekten inom Life+ Information och kommunikation ska sprida information och öka medvetenheten om miljöfrågor samt tillhandahålla utbildning och informationskampanjer för att förebygga skogsbränder. Totalt satsas 20,4 miljoner euro, varav EU står för cirka 10,1 miljoner euro.

  Life+-programmet främjar högkvalitativa, innovativa projekt som tillför EU ett högt mervärde”, säger miljökommissionär Janez Poto─Źnik. "De kommer även att öka medvetenheten i hela Europa om de miljöproblem som vi står inför, till exempel att frikoppla tillväxten från resursanvändningen.”

  De finska projekten som beviljats Life+-stöd av EU-kommissionen.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början