Sökväg


Om oss
Om representationen

Den digitala agendan: Kommissionen vidtar rättsliga åtgärder mot 20 medlemsländer som genomfört telekomregler för sent
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

19/07/2011

Kommissionen har begärt information av 20 EU-länder som ännu inte vidtagit åtgärder för att till fullo införliva EU:s nya telekomregler i den nationella lagstiftningen. Europaparlamentet och EU:s ministerråd hade fastställt tidsfristen för att genomföra de nya reglerna till den 25 maj 2011. Informationsförfrågningarna görs i form av så kallade formella underrättelser i enlighet med EU:s överträdelseförfaranden.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel, 19 juli 2011 – IP/11/905

  De nya reglerna ger företag och konsumenter nya rättigheter gällande telefoner, mobila tjänster och tillgång till internet. Konsumenterna kommer hädanefter att på bara en arbetsdag kunna byta teleoperatör utan att ändra sitt nummer, få bättre information om kundservice och bättre skydd av personuppgifter på nätet. Nya tillsynsbefogenheter för kommissionen och nya lagstiftningsbefogenheter för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) kommer att skapa större rättslig säkerhet och bidra till att teleoperatörerna kan växa på en gemensam, EU-övergripande telekommarknad.

  Den digitala agendan för Europa prioriterar ett snabbt och konsekvent genomförande av dessa regler. Även om lagstiftningsprocesser pågår i alla EU-länder och majoriteten av dem har informerat kommissionen om vissa genomförandeåtgärder har endast Finland och sex andra länder meddelat kommissionen att de har genomfört de nya reglerna till fullo.

  De 20 övriga EU-länderna bör svara på den formella underrättelsen inom två månader. Om de inte svarar eller om kommissionen inte är nöjd med svaret kan den skicka en formell begäran om genomförande av lagstiftningen (i form av ett motiverat yttrande) till berörda länder, och slutligen väcka talan vid Europeiska unionens domstol.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början