Sökväg


Om oss
Om representationen

Klartecken för EU:s första hållbarhetssystem för biodrivmedel
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

19/07/2011

EU har ställt upp som mål att uppnå en minimiandel på 10 % förnybar energi inom transportsektorn till 2020. Biodrivmedel kan vara ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen. Då biodrivmedel används för att uppnå detta mål måste de dock uppfylla ett antal hållbarhetskrav. Detta innebär att biodrivmedel inte kan produceras från områden som har högt värde vad gäller den biologiska mångfalden eller från områden som lagrar en hög andel kol. Man måste även garantera att de biodrivmedel som används i EU ger påtagliga minskningar av växthusgasutsläppen jämfört med fossila bränslen. Biodrivmedlens hållbarhet måste därför kontrolleras av EU-länderna eller genom frivilliga system som är godkända av EU-kommissionen.  Genom dessa system verifieras var och hur biodrivmedlen produceras.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  Bryssel 19 juli 2011 – IP/11/901

  För att få offentligt stöd eller räknas som obligatoriska nationella mål för förnybar energi måste biodrivmedel som används i EU, oavsett om det är lokalt producerat eller importerat, följa hållbarhetskriterierna. Dessutom måste utsläppen av växthusgaser i hela produktionskedjan minskas med minst 35 % jämfört med fossila bränslen. Denna tröskel kommer med tiden att höjas.

  Vi måste se till att biodrivmedlens hela produktions- och försörjningskedja är hållbar. Vi har därför tagit fram världens strängaste hållbarhetsstandarder. De system som idag är erkända på EU-nivå är ett bra exempel på öppna och tillförlitliga system som säkerställer att dessa stränga standarder uppfylls”, säger energikommissionär Günther Oettinger.

   

  Ytterligare information:

  De system som erkänts och utvärderingsrapporterna kommer att offentliggöras på öppenhetsplattformen.

  Ytterligare uppgifter om de system som är erkända idag finns i MEMO/11/522.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början