Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen vill att alla medborgare ska ha tillgång till bankkonto
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

18/07/2011

En av förutsättningarna för att kunna delta i det moderna samhällets ekonomiska och sociala liv är tillgången till ett bankkonto, speciellt då användningen av kontanter minskar snabbt. Vanliga saker som att betala räkningar, få lön eller bidrag och köpa varor och tjänster blir en utmaning. Aktuella undersökningar visar dock att det i EU finns ungefär 30 miljoner konsumenter som inte har ett bankkonto. Av dessa uppskattas 6–7 miljoner sakna bankkonto eftersom de har blivit nekade tillgång till det. På grund av detta kan de för närvarande inte till fullo dra nytta av den inre marknaden.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel, den 18 juli 2011 – IP/11/897

  Kommissionens rekommendation om tillgång till ett standardbetalkonto kommer att främja finansiell och social inkludering av konsumenter i EU. Kommissionen uppmanar EU-länder att se till att sådana konton blir tillgängliga till en rimlig avgift för alla konsumenter, oberoende av vilket land personerna bor i eller deras ekonomiska situation. Kommissionen kommer att bedöma läget om ett år och därefter eventuellt föreslå vad annat som behöver göras, inklusive lagstiftningsåtgärder.

  Kommissionen uppmuntrar medlemsländerna till att inleda informationskampanjer om tillgången till grundläggande betalkonton och vilka prisvillkor och förfaranden som hör till dessa. Kommissionen ber även medlemsländerna att ta fram tillförlitlig statistik om grundläggande betalkonton för att man bättre ska kunna övervaka situationen.

  Se även MEMO/11/514.

  Mer information om EU:s verksamhet på detta område hittas här.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början