Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen presenterar alternativ för ett europeiskt program som ska spåra finansiering av terrorism
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

13/07/2011

I dag svarade kommissionen på uppmaningen från Europarlamentet och Europeiska unionens råd genom att godkänna ett meddelande som anger huvuddragen för ett europeiskt program för att spåra finansiering av terrorism (TFTP). Meddelandet är ett första svar på en begäran om att förbereda en rättslig och teknisk ram för att kunna fastställa ett sådant system inom Europeiska unionen.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 13 juli 2011– IP/11/877

  Efter förra årets TFTP-avtal mellan EU och Förenta staterna bad Europaparlamentet och rådet kommissionen att finna en europeisk lösning för insamlandet av dylik information på europeisk mark.Med dagens meddelande vill kommissionen beskriva olika möjligheter och sätta igång en debatt om möjliga framtida förslag.

  Ett europeiskt TFTP-avtal ska ha två huvudsakliga mål. För det första måste programmet inska mängden personuppgifter som överförs till Förenta staterna. För det andra ska det hjälpa till att stoppa terroristers tillgång till finansiering och material och förbättra möjligheten att följa med deras transaktioner.

  I meddelandet ger kommissionen tydliga indikationer på vilka huvudfrågor man måste besluta om innan ett sådant program kan fastställas. EU-invånarnas grundläggande rättigheter, uppgiftsskydd, datasäkerhetsfrågor, programmets operativa räckvidd och dess kostnader är några av huvudfrågorna.

  I dagens meddelande presenteras de olika möjligheter som föreligger just nu utan att något alternativ förespråkas mer än något annat. Kommissionen diskuterar nu möjligheterna i detalj med rådet och Europaparlamentet för att skapa en givande debatt innan man beslutar om nästföljande steg mot bakgrund av en noggrann konsekvensanalys.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början