Sökväg


Om oss
Om representationen

Allmänheten föredrar internet-, telefon- och tv-tjänster i ett paket
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

12/07/2011

Fyra av tio hushåll i EU köper ett kombinerat paket med internet-, telefon och tv-tjänster från en leverantör visar en ny Eurobarometerstudie. Få drar nytta av konkurrenskraftiga erbjudanden. Studien visar också att 65 % begränsar sina mobilsamtal av kostnadsskäl och att antalet internetsamtal ökar.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  Bryssel den 12 juli 2011. IP/11/858

  En av fyra ansåg att deras internethastighet för nedladdning/uppladdning inte motsvarade villkoren i deras kontrakt. Detta problem påpekades även i kommissionens meddelande om nätneutralitet. En av tre uppgav att de hade drabbats av avbrott i anslutningen. Enligt ny EU-lagstiftning, som gäller från den 25 maj 2011, måste serviceleverantörer ge kunderna utförlig och korrekt information innan de undertecknar ett kontrakt. Denna ska omfatta minimikvalitet för tjänsterna, däribland uppkopplingshastighet och eventuella begränsningar i fråga om internethastigheter (MEMO/11/319). Kommissionen granskar för närvarande bredbandshastigheter och andra frågor som rör transparens och kvaliteten på tjänster (IP/11/486).

  ”Medlemsstaternas myndigheter måste vidta nödvändiga åtgärder för att se till att leverantörerna följer EU:s nya regler som kräver större öppenhet vad gäller uppkopplingshastigheter och kvaliteten på tjänster. Om detta inte är tillräckligt kommer jag att vidta andra åtgärder i form av mer bindande riktlinjer eller om så krävs lagstiftning”, säger Neelie Kroes, vice ordförande och EU-kommissionär för den digitala agendan.

  Studien visade att:

  42 % av hushållen abonnerar på servicepaket och 61 % av all internettillgång och hälften av de fasta telefontjänsterna köps som en del av ett paket.

  41 % av hushållen uppgav att den största fördelen med dessa paket var att man hade en enda leverantör och en faktura. 33 % menade att pakettjänster är billigare än att betala för varje enskild tjänst.

  16 % ansåg dock att paketen innehåller en del tjänster som man inte ville ha och ytterligare 10 % uppgav att kostnaderna och villkoren för varje enskild tjänst inte var klart och tydligt angivna.

  65 % av de svarande begränsar sina mobiltelefonsamtal av kostnadsskäl (4 procentenheter fler jämfört med översynen november–december 2009).

  Hälften av dem som har internettillgång via sin smarttelefon är restriktiva av kostnadsskäl.

  Antalet internetsamtal till ingen eller låg kostnad från en dator eller wifi-kopplad utrustning växer. 28 % av hushållen med internetuppkoppling använder sig av denna typ av röstsamtal, vilket är ökning med 6 % jämfört med den senaste undersökningen.

  27 % av hushållen har enbart mobiltelefon. Denna andel har ökat i 17 medlemsstater sedan den senaste undersökningen. I fem länder (Finland, Lettland, Litauen, Slovakien och Tjeckien) uppgår siffran till mer än 50 % av hushållen.

  Undersökningen av hushållens e-kommunikation genomfördes 9 februari–8 mars 2011 utifrån ett urval på 27 000 hushåll som är representativa för EU:s befolkning.

  Resultaten av studien

  Webbplatsen för den digitala agendan

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början