Sökväg


Om oss
Om representationen

Bygga broar och rasera hinder: EU behöver språkvetare
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

06/07/2011

I dag (den 6 juli 2011) går startskottet hos Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) för 2011 års uttagningsprov för både tolkar och översättare som ska utföra viktiga uppgifter i EU-institutionerna.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelanden

  Bryssel den 6 juli 2011. IP/11/836  

  För EU är det fortfarande viktigt att rekrytera kompetenta språkvetare och det visar att flerspråkighet fortfarande är en hjärtefråga.

  De nya uttagningsproven är fortsättningen på en lyckad inledning förra året med en ny och kompetensinriktad bedömning som nu används i sökandet efter nya EU-tjänstemän. Uttagningsproven är konsekventare och ger en mer förutsägbar urvalsprocedur. Dessutom har vikten lagts på färdigheter och kompetens snarare än bara kunnande.

  Viktiga fakta om rekryteringsomgångarna:

  • Urvalsförfarandet för översättare inleds den 6 juli och avslutas den 9 augusti.
  • Urvalsförfarandet för tolkar inleds den 12 juli och avslutas den 12 augusti.
  • Till översättningsproven kan de personer söka som har följande som modersmål: litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, tjeckiska eller ungerska. De måste även ha goda kunskaper i minst två andra officiella EU-språk.
  • Till tolkproven kan de personer söka som har följande som modersmål: lettiska, maltesiska, spanska, svenska eller tjeckiska. De flesta måste även goda kunskaper i två eller tre andra språk.
  • Epso söker 163 översättare som kommer att få lönegraden AD 5, vilket innebär att de ska ha en avslutad universitetsexamen i översättning, språk eller ett annat ämne, men de behöver inte ha någon yrkeserfarenhet.
  • EU-institutionerna behöver sammanlagt 100 tolkar. Dessa kommer att få lönegraden AD 5 eller AD 7. För bägge graderna gäller att de sökande ska ha slutfört sin grundutbildning och dessutom antingen ha en avslutad utbildning som konferenstolk eller ett års praktisk erfarenhet som konferenstolk. För graden AD 7 krävs att man dessutom har flera års yrkeserfarenhet som konferenstolk.
  • Varje år anpassas uttagningsproven för översättare och tolkar till de behov som finns hos EU-institutionerna av personer med olika modersmål.
  • 2010 års uttagningsprov för översättare lockade 5 648 sökande med fem olika språkprofiler.
  • 2010 års uttagningsprov för tolkar lockade 1 445 sökande med fem olika språkprofiler och för två olika lönegrader (AD 5 och AD 7).

  Är du intresserad av att söka? Läs mer här

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början