Sökväg


Om oss
Om representationen

Miljöinformation harmoniseras inom EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

29/06/2011

Att ordna räddningsinsatser över gränserna, förebygga miljöskador eller jämföra energiförbrukningen i olika byggnader kommer snart att gå lättare och snabbare på grund av förbättrat informationsutbyte i EU.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  Bryssel den 29 juni 2011. IP/11/798.

  Genom INSPIRE, som står för infrastruktur för rumslig information i Europa, skapas en gemensam EU-standard för att miljöinformation ska bli snabb- och lättillgänglig. Fördelarna är många från förbättrade larm- och räddningstjänster till sundare vardagsmiljö. Gemensamma standarder leder till minskade kostnader och bättre förutsättningar för beslutsfattande på alla nivåer. Man vill nu hämta in synpunkter på om de föreslagna standarderna är lämpliga genom ett offentligt samråd.

  Det offentliga samrådet omfattar datauppgifter från 25 ämnesområden. Hundratals experter från hela Europa har under flera år arbetat med att ta fram gemensamma definitioner inom viktiga policyområden som energi, klimatförändring, biologisk mångfald, havsmiljö och människors hälsa.

  Tack vare samrådet kan alla nu lämna synpunkter på de standarder som kommer att omfattas av ett EU-övergripande initiativ för att harmonisera uppgifter som rör naturliga riskområden, atmosfäriska förhållanden, geografiska meteorologiska förhållanden, geografiska oceanografiska förhållanden, havsregioner, naturtyper och biotoper, arters utbredning samt energi- och mineralresurser.

  Integration och analys av miljödata över gränserna, modellering och utarbetande av prognoser inom många områden kommer att bli lättare när standarderna antagits.

  Det finns både ekonomiska och sociala fördelar med Inspire visar studier eftersom man kan göra snabbare och billigare miljökonsekvensutredningar samtidigt som det skapas bättre affärsmöjligheter och synergieffekter mellan offentliga förvaltningar.

  Samrådet lanseras i samband med Inspirekonferensen som äger rum den 27 juni–1 juli 2011 i Edinburgh i Skottland. Konferensen samlar 700 representanter från den offentliga och privata sektorn för att diskutera hur Inspire kan bidra till att uppnå målen i Europa 2020-strategin.

  Synpunkter kan lämnas på kommissionen webbplats för samrådet senast 21.10.2011.

  Mer information

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början