Sökväg


Om oss
Om representationen

Den digitala agendan – höghastighetsbredband för alla i EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

28/06/2011

Tretton forskningsprojekt om fotonik håller på att lanseras inom området för fiberbaserade bredbandsnät med hög hastighet.  Fotonik är en strategisk teknik som påskyndar innovationen inom många sektorer, t.ex. kommunikationer (inklusive tillgång till supersnabb internet), belysning och medicinska tillämpningar. Syftet är att utveckla teknik för att leverera supersnabba internethastigheter som överstiger 1 gigabit/sekund till hemmet utan extrakostnader för konsumenterna. Projekten valdes gemensamt 2010 av EU-kommissionen, Österrike, Tyskland, Polen, Storbritannien och Israel, som tillsammans bidrar med totalt 22,3 miljoner euro för dessa projekt. Forskningsprojekten ska löpa i två till tre år. Att ge alla som bor i Europa tillgång till snabbt och  ultrasnabbt bredband senast 2020 och öka investeringarna i den europeiska informations- och kommunikationsteknikforskningen är viktiga målför den digitala agendanför Europa.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  Bryssel den 28juni 2011. IP/11/794.

  Kommissionen bidrar med en tredjedel av finansieringen av projekten och de  nationella finansieringsorganen står för resten. Den gemensamma strategin gör det möjligt för de deltagande länderna att utveckla optiska bredbandsnät med hög hastighet mycket snabbare eftersom gemensamma ansträngningar på ett mycket effektivare sätt kan generera en kritisk massa för spridningen på marknaden.

  I takt med att efterfrågan på bredbandshungriga tjänster ökar blir tillgången på ultrasnabbt bredband allt viktigare i Europa. Nya underhållnings- och affärstjänster som HDTV eller 3DTV, nedladdning av musik eller video på smarta telefoner och utrustning för videokonferenser kräver mycket snabbare internet än vad som vanligtvis är tillgängligt i Europa idag.

  Mer information om forskningsprojekten

  Webbplatsen för den digitala agendan

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början