Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen välkomnar framsteg med strategin för Östersjöområdet
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

28/06/2011

Östersjöstrategin grundas på det s.k. makroregionala tillvägagångssättet. Detta innebär att de olika länderna samarbetar och fastställer mål, anpassar finansieringen och arbetar tillsammans med gemensamma utmaningar, t.ex. i frågor som rör förorenade hav eller sjöar, bättre transportförbindelser eller tryggare energiförsörjning.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  Bryssel den 24 juni 2011. IP/11/786.

  – EU:s politik för makroregionala strategier utvecklas i positiv riktningen, något som välkomnas av EU-kommissionären med ansvar för regionalpolitik Johannes Hahn. De positiva resultaten framgår tydligt av den nya lägesrapporten om genomförandet av EU:s strategi för Östersjöområdet, den första i sitt slag, som lanserades 2009.

  Idag godkände EU:s stats- och regeringschefer också strategin för Donauområdet, som antogs av kommissionen i december förra året. Cirka 15 EU-länder omfattas av dessa nya samarbetsmetoder. För att de båda strategierna ska bli framgångsrika krävs politiskt engagemang från berörda parter på alla nivåer.

  Östersjöstrategin lanserades 2009. Sedan dess har de 8 EU-länder som medverkar i strategin och deras partnerländer utanför EU utvecklat nya sätt att samarbeta närmare kring vattenkvalitet i Östersjön eller främjande av innovation i regionen samt i många andra frågor. Den nya lägesrapporten kommer att ligga till grund för en översyn av strategin under det polska EU-ordförandeskapet. Rapporten är ett resultat av ett brett samråd med alla berörda parter och innehåller en bedömning av hur strategin hittills har genomförts.

  Rapporten visar att strategin underlättar nya projekt och ger impulser till befintliga projekt. Men strategin inriktas inte bara på projekt. Dess integrerade tillvägagångssättet främjar en bättre utformning av politiken och anpassning av finansieringen och resurserna, vilket innebär att EU:s övergripande mål i enlighet med strategin Europa 2020 kan förverkligas på ett bättre sätt.

  Europeiska rådet godkände idag EU:s strategi för Donauområdet, sex månader efter det att kommissionen antog sitt förslag i december 2010. Strategin kan nu börja genomföras. Regionens ekonomiska potential och miljön ska förbättras med hjälp av ca 200 prioriterade åtgärder.

  Rapporten om genomförandet av EU-strategin för Östersjöområdet och andra analyser finns på webbplatsen för EU:s Östersjöstrategi.

  Kommissionens webbplats för Donaustrategin

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början