Sökväg


Om oss
Om representationen

En global grön ekonomi – politiska riktlinjer för Rio+20-konferensen
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

20/06/2011

EU-kommissionen antar idag ett meddelande som bereder vägen för EU:s ståndpunkt vid FN:s Rio+20-konferens om hållbar utveckling som äger rum i Rio de Janeiro i juni 2012.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  Bryssel den 20 juni 2011 - IP/11/754 

  I meddelandet beskrivs målen och de specifika åtgärderna för konferensens två  sammankopplade teman: en övergång till en grönare ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning samt bättre styrning för hållbar utveckling.

  Meddelandet presenterades gemensamt av Janez Poto─Źnik, kommissionär med ansvar för miljön och Andris Piebalgs, kommissionär med ansvar för utveckling, för att understryka den viktiga kopplingen mellan miljö och utveckling.

  I meddelandet beskrivs vad denna övergång till en grön ekonomi består av, hur den ska genomföras och vem som ska göra det och det föreslås särskilda åtgärder som kan genomföras på internationell, nationell och regional nivå.

  Följande teman är viktigast: 1) Investera i nyckelresurser och naturtillgångar(”vad”): såsom vatten, förnybar energi, marina tillgångar, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 2) Kombinera marknads- och regleringsinstrument(”hur”): miljöskatter och satsningar på gröna arbetstillfällen. 3) Förbättra styrningen och främja medverkan från den privata sektorn (”vem”).

  I dagens meddelande läggs grunden för ytterligare dialog mellan kommissionen, rådet och parlamentet,  det civila samhället, näringslivet och länderna inför Rio+20. En konsoliderad EU-ståndpunkt måste lämnas in till FN senast den 1 november 2011.  

  Hela meddelandet finns tillgängligt här.

  För ytterligare uppgifter om FN:s konferens om hållbar utveckling

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början