Sökväg


Om oss
Om representationen

Badvattnet i EU håller fortsatt hög kvalitet
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

16/06/2011

Bryssel den 16 juni 2011. IP/11/736

Liksom varje år inför sommarens badsäsong presenterar EU-kommissionen sin årliga badvattenrapport om hur rent vattnet är där du badar. Där kan du få reda på hur det ligger till med vattnet i sjön eller havet nära dig, men även på andra platser i Europa dit du kanske planerar att åka på semester.

  Badvattnets kvalitet i Europa försämrades något mellan 2009 och 2010, men generellt sett är kvaliteten fortfarande hög. På mer än nio av tio badplatser uppfyller vattnet minimikraven. Cypern ligger i topp och 100 % av deras badplatser klarar de stränga riktvärdena. Därefter följt Kroatien (97,3 %), Malta (95,4 %), Grekland (94,2 %) och Irland (90,1 %). Resultaten är hämtade ur den årliga badvattenrapporten från Europeiska miljöbyrån (EEA) och Europeiska kommissionen som jämför vattenkvaliteten vid mer än 21 000 badplatser vid havet och i inlandet i alla EU-länder. Kommissionen har också tagit i bruk nya skyltar och symboler som ska användas för att informera allmänheten om badvattenklassning och restriktioner för bad.

   

  Rapporten ger en god överblick över badvattnets kvalitet i EU-länderna under badsäsongen 2010. Den hjälper badare att hitta platser där vattenkvaliteten kan förväntas vara hög även 2011. Dessutom visas hur badvattenkvaliteten har förändrats sedan 1990.

  Analysen bygger på data från mer än 21 000 utsedda badplatser över hela Europa. Ungefär 70 % ligger vid kusten och resten i inlandet. Klassningen visar om badplatserna klarar de obligatoriska värdena eller de strängare riktvärdena eller inte.

  År 2010 uppfylldes minimikraven vid 92,1 % av havsbaden och 90,2 % av inlandsbaden i Europa. Det var bara 1,2 % av havsbaden och 2,8 % av inlandsbaden som inte klarade kraven. På grund av bristande data har resterande badplatser inte klassats.

  Allmänt sett försämrades havsbadens vattenkvalitet mellan 2009 och 2010 – antalet badplatser som klarade de obligatoriska värdena minskade med 3,5 % och antalet som klarade riktvärdena minskade med 9,5 %.

  Även inlandsbadens vattenkvalitet försämrades. Antalet sjöar och vattendrag som klarade riktvärdena minskade med 10,2 %, men antalet som klarade de obligatoriska värdena var nästan oförändrat. Särskilt problematiska var vattendragen, där bara 25 % av badplatserna klarade riktvärdena.

  Allmänheten kan ta reda på vattenkvaliteten på sin favoritbadplats via vatteninformationssystemet för Europa (WISE). På den engelskspråkiga WISE-webbplatsen kan man ladda ner data och se på interaktiva kartor, alltifrån EU-nivå och ända ner till enstaka mätstationer. På den flerspråkiga Eye on Earth-webbplatsen kan man också rapportera om tillståndet på sin lokala badplats.

  EU:s badvattenrapport 2011, med data- och kartverktyg på engelska

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början