Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen börjar söka Europas miljöhuvudstad 2014
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

14/06/2011

Bryssel den 14 juni 2011. IP/11/703.

 Blir din hemstad Europas nästa miljöhuvudstad? I dag börjar tävlingen för att hitta vinnaren 2014. Ifjol fick Stockholm denna prestigefyllda titel och i år gick priset till Hamburg. Vitória fick titeln 2012 och Nantes 2013. Utmärkelsen Europas miljöhuvudstad uppmärksammar och belönar städer som är föregångare för miljövänligt urbant liv och som kan fungera som förebilder och inspirera andra städer. Priset är avsett att hjälpa europeiska städer att bli mer attraktiva och sunda – alltså bättre städer att leva i.

  Nu kan alla Europas städer med mer än 200 000 invånare ansöka om att få bli Europas miljöhuvudstad 2014. Utmärkelsen kan tilldelas städer i EU:s medlemsländer, kandidatländerna (Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Kroatien, Montenegro och Island) och länderna inom EES (Island, Norge och Liechtenstein). I länder där det inte finns någon stad med mer än 200 000 invånare har den största staden rätt att kandidera.

  Förslagen kommer att bedömas utifrån 12 kriterier: lokal påverkan på det globala klimatet, transporter, urbana grönområden, buller, avfallsproduktion och avfallshantering, natur och biologisk mångfald, luft, vattenförbrukning, avloppsvattenrening, ekoinnovation och hållbar sysselsättning, de lokala myndigheternas miljöledning samt energiprestanda.

  Städerna kan anmäla sitt intresse via ett formulär som finns på www.europeangreencapital.eu. Sista anmälningsdag för 2014 års utmärkelse är den 14 oktober 2011. En internationell jury utser den vinnande staden med stöd av en panel av erkända experter inom olika miljöområden. Vinnaren kommer att tillkännages i juni 2012. 

  Idén till Europas miljöhuvudstad lades för första gången fram vid ett möte i Tallinn, Estland, den 15 maj 2006 på initiativ av Jüri Ratas, tidigare borgmästare i staden. På mötet undertecknade 15 europeiska städer och sammanslutningen av estniska städer ett samförståndsavtal om instiftandet av ett sådant pris.

  Utmärkelsen Europas miljöhuvudstad är ett initiativ som ska främja och belöna miljöåtgärder, inspirera städer att göra en extra insats och uppmuntra utbyte av bästa praxis med andra europeiska städer.

  Förutom att inspirera andra städer, kan denna stärkta profil höja den vinnande stadens anseende och attraktionskraft som en plats för människor att besöka, arbeta i eller bo i.

  Europas miljöhuvudstad

  Se videoklipp: Europas miljöhuvudstad

  Se videoklipp: Europas miljöhuvudstad 2011 Hamburg

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början