Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen vill ha bättre standarder
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

01/06/2011

EU:s konkurrenskraft är beroende av vår förmåga att stimulera innovation av produkter och tjänster. Standarder har mycket stor betydelse för den internationella konkurrensen.Konsumenterna ska inte behöva ha flera olika laddare till sina elektroniska apparater.Och elbilar kommer aldrig att få någon större spridning om det inte finns gemensamma standarder för laddning av dem.EU-kommissionen lägger idag fram en rad förslag om lagstiftning och andra åtgärder för att utveckla fler och snabbare tillgängliga standarder.Standarder är frivilliga tekniska normer och kvalitetskrav för produkter och tjänster.Man måste inte följa dem men tack vare dem kan företag lättare samarbeta och konsumenterna sparar pengar.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  IP/11/668. Bryssel den 1 juni 2011.

  Mobiltelefon- eller programvaruföretagen döljer inte att de vill ha en ledarroll när det gäller standarder som rör dem.  En bra standard kan utan tvekan göra livet lättare för konsumenterna, gynna hållbar utveckling och öka EU:s konkurrenskraft och ledande ställning inom teknik på världsmarknaden.

  Tidigare tog det flera år att utveckla en Europastandard, vilket har lett till att vissa standarder inte håller jämna steg med den snabbt framväxande tekniken. Därför har vissa branscher inte velat ägna sig åt standardisering eller inte kunna utnyttja de positiva effekterna av standardisering. Dagens åtgärdspaket ska råda bot på detta.

  Kommissionen har idag tagit viktiga steg för att stärka standardiseringen i Europa. 

  EU ska bl.a. försöka få till stånd fler internationella standarder inom de ekonomiska sektorer där vi är världsledande.

  Högteknologiska produkter säljs ofta tillsammans med underhållstjänster. Det finns knappt några europeiska standarder för tjänster. Därför skulle man kunna utarbeta mer marknadsstyrda standarder för tjänster med kommersiella fördelar för företagen.

  EU vill införa en enkel och snabb metod för erkännande av de allt viktigare IT-standarder som utvecklas av internationella IT-standardiseringsorganisationer. På så sätt kommer man att stimulera innovation, minska de administrativa kostnaderna och kunna ta fram kompatibla apparater, applikationer, dataarkiv, tjänster och nät.

  Kommissionen ska samarbeta närmare med de ledande standardiseringsorganisationerna i Europa, såsom CEN, Cenelec och ETSI, så att standarderna blir tillgängliga snabbare. Om företagen använder standarderna för att göra sina produkter mer kompatibla med andra produkter får konsumenterna fler och billigare produkter att välja bland.

  Konsument-, småföretagar- miljö- och samhällsorganisationer ska vara med och ta fram Europastandarderna. Den nya standarden för en universalladdare som ska passa alla mobiltelefoner är ett bra exempel på hur Europastandarderna påverkar vår vardag.

  Några av de åtgärder som föreslås idag kommer att genomföras omgående, medan andra måste godkännas av Europaparlamentet och rådet.

  Mer information om EU:s standardiseringspolitik

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början