Sökväg


Om oss
Om representationen

Anbudsinfordran - konsulttjänster inom audiovisuella medier - Invitation to tender No PO/2011-1/HEL - supply of audiovisual media consultancy services to the Commission Representation in Finland
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

01/06/2011

Europeiska kommissionens representation i Finland har offentliggjort en anbudsinfordran för att hitta en samarbetspartner som kan bistå med audiovisuell information (Europeiska unionens officiella tidning S 105-171116/1.6.2011). Anbuden ska vara inlämnade senast den 1 augusti 2011.

  Frågor och svar

  5.7.2011

  Fråga:

  På sidan 12, punkt 16.1 c i kravspecifikationen, ombeds man att som bilaga lämna in handlingar av tidigare kunder "som visar att tjänsterna varit effektiva och tillförlitliga".

  Vad menas med sådana handlingar i praktiken? Inom vårt verksamhetsfält brukar det inte vara vedertaget bruk att rutinmässigt be efter den sortens handlingar av sina kunder och vidare kan det under sommartid visa sig vara övermäktigt att skaffa fram dessa handlingar. Kunde utvärderingar om vår effektivitet och tillförlitlighet, gjorda av kundernas representanter i tidningen för vår intressentgrupp, godkännas som de handlingar som menas i anbudsinfordran? Förutsätts det vidare att alla ens listade kunder skall lämna in dessa handlingar?

  Svar:

  Alla handlingar i anbudsinfordran är standardiserade och används gemensamt i EU-medlemsländerna, så som är praxis i europeiska kommissionens anbudstävlingar. Därför kan man inte ta nationella specialdrag i beaktande eller uttömmande definiera hurdana de inlämnade handlingarna skall vara.

  Ert förslag om att använda utvärderingar publicerade i en tidning för kundernas intressentgrupp är bra och det lönar sig att bifoga dessa i anbudet. Om ni lyckas i att skaffa andra handlingar om era tjänsters effektivitet och tillförlitlighet av kunderna, trots sommarledigheter, bifoga också dem i anbudet.

  6.7.2011

  Fråga:

  1. Vår plan är att lämna in ett anbud redan denna vecka på grund av sommarledigheterna. Är det då möjligt att komplettera sin ansökan innan den utsatta tiden går ut, till exempel med möjliga rekommendationer?

  2. Är det möjligt att få bilagorna för anbudsinfordran i Word-format eller skall man fylla i dem för hand?

  Svar:

  1. Ni kan skicka rekommendationer eller andra bilagor som skild bilaga fram till 1.8.2011.

  2. Handlingarna kan endast fås i PDF-format.

  7.7.2011 

  Fråga:

  I punkt 11 i anbudsinfordran konstateras: "När kommissionen har öppnat anbudet blir det kommissionens egendom och behandlas konfidentiellt". Kan den bjudande med andra ord räkna med att affärshemligheter som möjligen nämns i anbudet är konfidentiella eller finns det ett behov att skilt märka information som kan klassas som affärshemligheter?

  Svar:

  All information som finns i anbudet och dess bilagor är konfidentiellt och därmed finns det inte ett behov att skilt märka dem.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början