Sökväg


Om oss
Om representationen

Anbudsinfordran - Värdtjänster vid representation - Invitation to tender No PO/2011-7/HEL - provision of assistance services for the information centre of the Commission Representation in Finland
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

31/05/2011

Europeiska kommissionens representation i Finland söker genom en anbudsinfordran en samarbetspartner som ska bistå med värdtjänster vid representationens informationstjänst i Helsingfors. (Europeiska unionens officiella tidning S  104, 31.5.2011). Anbuden ska vara inlämnade senast 25.7.2011.

  Frågor och svar

  21.6.2011

  Fråga 1. Tekniskt anbud: vilka punkter i anbudsinfordrans bilaga IV ska ingå i det tekniska anbudet?

  * Betyder tekniskt anbud exakt samma sak som punkt C) Teknisk kapacitet i anbudsinfordrans bilaga IV?

  Svar: Det betyder samma sak, punkterna A13-A17 ska ingå i det tekniska anbudet. 

  Fråga 2. Ska man lägga endast denna del i ett separat kuvert? Det får inte innehålla handlingar som anges i uteslutnings- eller urvalskriterierna, och man får inte hänvisa till dem?

  Svar: ”Tekniskt anbud” respektive ”Ekonomiskt anbud” ska läggas i separata kuvert. Det tekniska anbudet ska inte innehålla någon av de handlingar som anges i uteslutnings- eller urvalskriterierna, och det bör inte heller hänvisa till omständigheter som omfattas av uteslutnings- eller urvalskriterierna.

  28.6.2011

  Fråga 1. Ska alla bilagor som nämns i det "Tekniska anbudet" som inte hör till uteslutnings­handlingarna också läggas i kuvertet med påskriften "Tekniskt anbud"?

  Svar: Ja.

  Fråga 2. Anbudet begärs i tre exemplar. Vad exakt betyder det? Ska t.ex. det tekniska anbudet med bilagor läggas i kuvertet med påskriften "Tekniskt anbud" i tre exemplar? Ska man lägga prisanbudet i kuvertet med påskriften "Ekonomiskt anbud" i ett exemplar eller i tre exemplar? Och finns det bara ett kuvert (inte tre) innanför det yttersta kuvertet?

  Svar: Alla anbudshandlingar lämnas in i tre exemplar. Det tekniska anbudet med bilagor ska läggas i tre exemplar i kuvertet med påskriften "Tekniskt anbud". Prisanbudet läggs i tre exemplar i kuvertet med påskriften "Ekonomiskt anbud". Dessa (2) kuvert tillsammans med övriga anbudshandlingar, också de i tre exemplar, ska läggas i ett kuvert. Detta s.k. innerkuvert ska läggas i ett andra yttre kuvert, i vilket anbudshandlingarna lämnas till mottagaren.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början