Sökväg


Om oss
Om representationen

Möte mellan EU-kommissionen och Afrikanska unionen främjar demokrati och tillväxt i partnerländerna
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

30/05/2011

30.5.2011

Afrikanska unionens (AU) kommission och Europeiska kommissionen möts i Bryssel för femte året i rad. Diskussionerna kommer särskilt att handla om två aktuella och akuta frågor: demokrati och tillväxt.

  De demokratiska omvälvningarna i norra Afrika just nu behöver alla internationella aktörers helhjärtade stöd, så att den politiska och ekonomiska styrningen kan förbättras över hela den afrikanska kontinenten.  Samtidigt är världen på väg ut ur den ekonomiska krisen, och både Afrika och Europa måste satsa på att snabbt få igång tillväxten. För Afrikas del bör tonvikten ligga på att åstadkomma en inkluderande och hållbar utveckling med sikte på att nå millennieutvecklingsmålen före 2015.

  Det strategiska partnerskapet mellan Afrika och EU innebär en dialog mellan jämlika partner, vars gemensamma mål går längre än det traditionella förhållandet givare–mottagare. EU är Afrikas viktigaste handelspartner och stod 2009 för 36 % av all import till Afrika. De europeiska institutionerna är dessutom den näst största givaren av bistånd till Afrika i världen. EU-kommissionen har ingått åtaganden för 24,4 miljarder euro för perioden 2007–2013 till stöd för den gemensamma Afrika–EU-strategin.

  Diskussionerna syftar till att stärka det politiska och tekniska samarbetet mellan de två institutionerna, ge nya impulser till genomförandet av den gemensamma Afrika–EU-strategin och nya inslag i den kommande politiska agendan.

  På mötesprogrammet står möten mellan kommissionärer, bilaterala möten och ett plenarsammanträde som äger rum på morgonen den 1 juni.

  Den 31 maj hålls möten om politiska frågor, regional integration, handel och infrastruktur, sociala frågor, klimatförändring och miljöfrågor, ekonomisk styrning samt råvaror. EU-kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso och AU-kommissionens ordförande Jean Ping sammanträder bilateralt.

  Den 1 juni hålls möten om administrativt samarbete, jordbruk, tryggad livsmedelsförsörjning och livsmedelssäkerhet, vetenskap, IKT, rymdfrågor.

  Den 1 juni kl. 12.40 (bekräftas senare) håller ordförandena Jose Manuel Barroso och Jean Ping en gemensam presskonferens.

  Bakgrundsinformation om partnerskapet och dess åtta tematiska områden hittar du här:http://www.africa-eu-partnership.org/

  AU inrättades 2002 och har nu 53 medlemsländer. Den är Afrikas främsta institution och viktigaste organisation.  Dess främsta mål är att skapa enighet och solidaritet på kontinenten, åstadkomma politisk och ekonomisk integration, främja fred och säkerhet, demokratiska principer och institutioner samt hållbar utveckling.

  AU-kommissionen är den viktigaste institutionen för den dagliga förvaltningen av Afrikanska unionen och Europeiska kommissionens viktigast samtalspartner i det strategiska partnerskapet mellan Afrika och EU.  Den har sitt kontor i Addis Abeba och har 1 500 anställda.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början