Sökväg


Om oss
Om representationen

Varannan ung europé vill jobba utomlands
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

13/05/2011

Enligt en färsk Eurobarometerundersökning kan 53 procent av Europas unga tänka sig att jobba i ett annat europeiskt land. Ett första steg kan vara att studera utomlands, men det har tyvärr många inte råd till. Undersökningen visar att det är ett stort glapp mellan de ungas önskan att jobba utomlands och verkligheten: mindre än tre procent av Europas arbetsstyrka bor utanför sitt hemland. Undersökningen är ett led i EU-kommissionens initiativ ”Unga på väg” och släpps i samband med årets europeiska ungdomsvecka den 15–21 maj.

  IP/11/567

  Bryssel den 13 maj 2011

   

  Studier har visat att de som går en del av sin utbildning utomlands lättare får jobb och oftare jobbar utomlands senare i livet. Arbetsgivarna värdesätter de färdigheter man kan få genom utlandsvistelser, t.ex. språkkunskaper, förmåga att anpassa sig och social kompetens.

  Enligt undersökningen har bara var sjunde ung europé gått någon utbildning utomlands. Pengar är ett stort problem. Av dem som ville åka utomlands uppgav en tredjedel att de inte hade råd, och nästan två tredjedelar av dem som kom i väg fick förlita sig på privat stöd eller egna besparingar.                                      

  Eurobarometerundersökningenger en bild av hur många unga européer som studerar eller jobbar utomlands, hur de ser på olika utbildningsmöjligheter och vad som är viktigast för dem när de söker jobb. En sammanfattning med de viktigaste resultaten finns i MEMO/11/292. Resultaten kommer att ligga till grund för kommande initiativ om den högre utbildningen, yrkesutbildningen och ungdomsfrågor. De som svarade var mellan 15 och 35 år. Undersökningen gjordes i alla EU-länder samt i Island, Norge, Kroatien och Turkiet. 57 000 personer intervjuades per telefon mellan den 26 januari och den 4 februari 2011.  

  Den femte europeiska ungdomsveckan den 15–21 maj är ett forum för att diskutera ungdomars möjligheter och problem. Under veckan hålls evenemang i de 33 länder som deltar i EU-programmet Ung och aktiv i Europa (EU-länderna, Island, Kroatien, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet).

  EU-kommissionens initiativ Unga på väg startade i september 2010 (IP/10/1124) och ska förbättra unga människors jobbmöjligheter genom att främja utlandsstudier och förbättra utbildningen. Genom sina olika program ger EU bidrag till studier och praktik utomlands och till projekt som ska förbättra utbildningens kvalitet och relevans. Genom Erasmusprogrammet fick över 210 000 studenter under läsåret 2009–2010 bidrag för att studera i ett annat land i Europa, och över 35 000 fick bidrag för utlandspraktik. Senare i år kommer kommissionen att föreslå EU-finansiering för nya utbytesprogram som ska börja 2014.

  Läs mer

  Unga på väg 

  Flash Eurobarometer

  Ungdomsfrågor (EU-kommissionen)

  Europeiska ungdomsveckan

  Europaåret för frivilligarbete 2011

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början