Sökväg


Om oss
Om representationen

Den ekonomiska vårprognosen 2011-2012
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

13/05/2011

En gradvis ekonomisk återhämtning i EU är att vänta, och utsikterna för 2011 ser något gynnsammare ut än vad de gjorde i höstprognosen. BNP beräknas öka med cirka 1 ¾ % i år och med nästan 2 % år 2012. Denna ekonomiska prognos underbyggs av bättre utsikter för den globala ekonomin och en på det hela taget optimistisk syn på framtiden hos näringslivet i EU.

  IP/11/565

  Bryssel den 13 maj 2011

   

  Inflationstakten har dock ökat, vilket avspeglar ökningen i råvarupriser. Den nominella inflationstakten beräknas ligga på i genomsnitt knappt 3 % i EU och 2 ½ % i euroområdet i år för att därefter år 2012 sjunka tillbaka till omkring 2 % respektive 1 ¾ %. Samtidigt väntas arbetsmarknadsläget långsamt förbättras under prognosperioden. Arbetslösheten beräknas under 2012 minska med ½ procentenhet till drygt 9 % i EU respektive 9 ¾ % i euroområdet. Konsolideringen av de offentliga finanserna fortskrider och de offentliga underskotten beräknas under 2012 minska till omkring 3 ¾ % av BNP. Utsikterna fortsätter dock  att väsentligt skilja sig åt i enskilda medlemsstater. 

  Läs hela pressmeddelandet, som bl.a. innehåller detaljerade tabeller över nyckeltal.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början