Sökväg


Om oss
Om representationen

Allt färre farliga produkter i omlopp
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

13/05/2011

Oavsett om det handlar om barnvagnar eller nya skor vill vi vara säkra på att de produkter vi köper i EU är säkra.  Den goda nyheten är att färre farliga produkter når EU-marknaden eftersom de numera kan identifieras och avlägsnas snabbare.  Tack vare Rapex, EU:s allt effektivare system för snabbt informationsutbyte om andra farliga produkter än livsmedel, har ett rekordstort antal (2 244) osäkra produkter dragits tillbaka från marknaden eller återkallats från konsumenterna under 2010 (en ökning med 13 procent jämfört med 2009), enligt årsrapporten för Rapex 2010 som offentliggjorts idag.  EU-länderna har intensifierat ansträngningarna och företagen i EU tar också i högre grad sitt ansvar när det gäller produktsäkerhet, med en markant ökad (200 %) användning av det särskilda varningssystemet för företag. Säkerhet vid källan har blivit en nyckelfaktor, och fokus är nu tillbaka på fabriksgolvet (utformning och tillverkning) samtidigt som samarbetet med internationella partner, särskilt Kina, ökar.

  IP/11/557

  Bryssel den 12 maj 2011

   

  Sedan Rapex infördes 2004 (när direktivet om allmän produktsäkerhet trädde i kraft  i EU-länderna) har anmälningarna ökat från 468 (2004) till 2 244 (2010). Den ökade kapaciteten och effektiviteten är resultatet av att de nationella myndigheterna tillämpar produktsäkerheten effektivare. Dessutom fördelas nu medlen effektivare och näringslivet är mer medvetet om sina skyldigheter. Samarbetet med länder utanför EU, främst Kina, har också ökat. EU-kommissionen har samordnat nätverksbyggande och utbildning.

  Om man ser till produkter efter ursprungsland skedde en liten minskning av andelen anmälningar till Rapex av produkter från Kina (från 60 procent 2009 till 58 procent 2010). 17 procent av de anmälda produkterna kom från Europa, 10 procent hade okänt ursprung och 15 procent kom från andra länder än något av dessa nämnda.

  Alla EU-länder bidrog till Rapex genom att spåra upp och anmäla nya farliga produkter och följa upp mottagen information.

  Kläder och textil (625 anmälningar) var de produkter som oftast anmäldes (risk för kvävning och allergiska reaktioner). Därefter kom leksaker (488 anmälningar) (främst kvävningsrisk) och motorfordon (175 anmälningar) (risk för skador), som tillsammans stod för 66 procent av alla anmälningar 2010 av produkter som utgjorde en allvarlig risk. Elapparater (158 anmälningar) var den fjärde vanligaste anmälda produktkategorin (risk för elektrisk stöt).

  Under 2010 gjorde tillsynsmyndigheterna i elva länder särskilda kontroller av säkerheten hos hjälmar för fritidsbruk (utförsåkning, snowboardåkning, cykling, skateboardåkning, rullskridskoåkning, ridning). De kontrollerade 367 hjälmar för att se om de följde säkerhetsreglerna. Det visade sig att 62 procent inte uppfyllde kraven för märkning och bruksanvisningar.

  Mer information

  Frågor och svar om Rapex

  Länk till kommissionens  webbplats för konsumentfrågor:

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början