Sökväg


Om oss
Om representationen

Säkrare traditionella växtläkemedel för EU-konsumenterna
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

04/05/2011

Nu kan vi lita på att de traditionella växtbaserade läkemedel som vi köper i EU är säkra och effektiva. Den sju år långa övergångsperioden som infördes genom direktivet om traditionella växtbaserade läkemedel (2004/24/EG) är slut. Det innebär att bara läkemedel som har registrerats eller godkänts får säljas på EU-marknaden efter den 1 maj 2011. Genom direktivet infördes ett enklare registreringsförfarande än för vanliga läkemedel, med hänsyn till att traditionella växtläkemedel använts under så lång tid. Men direktivet ger också nödvändiga garantier för att de traditionella växtläkemedel vi köper är säkra, effektiva och av god kvalitet.

  IP/11/510

  Bryssel den 29 april 2011

   

  För att skydda folkhälsan måste alla läkemedel, även traditionella växtbaserade läkemedel, vara godkända för försäljning för att få säljas på EU-marknaden. Tack vare det förenklade förfarandet kan tillverkarna nu registrera sina produkter utan att göra de säkerhetstest och kliniska prövningar som krävs för vanliga läkemedel.

  I stället behöver de som vill registrera ett traditionellt växtbaserat läkemedel bara lägga fram dokumentation som visar att läkemedlet inte är skadligt om det används enligt anvisningarna. De måste också kunna visa att produkten har dokumenterad effekt, dvs. att den har använts utan problem i minst 30 år, varav minst 15 år i EU.

  Direktivet om traditionella växtläkemedel antogs av Europaparlamentet och rådet den 31 mars 2004. Tillverkarna fick en ovanligt lång övergångsperiod på sju år för att registrera de produkter som redan fanns på EU-marknaden när direktivet trädde i kraft.

  Företagen har haft sju år på sig att lämna in sina ansökningar till myndigheterna i de EU-länder där de vill sälja sin produkt. Traditionella växtbaserade läkemedel som inte har registrerats eller godkänts för försäljning senast den 30 april 2011 får inte säljas på EU-marknaden efter den 1 maj 2011. Men tillverkarna kan fortfarande ansöka om att få sina produkter registrerade enligt det förenklade registreringsförfarandet.

  Inga förbud

  -       Traditionella växtbaserade läkemedel förbjuds inte i EU. Tvärtom införs ett snabbare, enklare och billigare registreringsförfarande än för vanliga läkemedel. Dessutom har tillverkarna fått en osedvanligt lång övergångsperiod på sju år för att registrera sina produkter.

  -       Vitaminer, mineraltillskott och örtteer förbjuds inte.

  -       Alternativa behandlingsmetoder och terapeuter, homeopati, växter och växtböcker förbjuds inte.

  Läs mer:

  Frågor och svar (Memo/11/71)

  http://ec.europa.eu/health/human-use/herbal-medicines/index_en.htm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början