Sökväg


Om oss
Om representationen

Otrygga konsumenter i EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

12/04/2011

Bara hälften av konsumenterna i EU känner sig trygga, tillräckligt kunniga och skyddade som konsumenter. Skillnaderna mellan olika länder är stora, och finländarna klarar sig bra i jämförelsen. Detta framgår av en Eurobarometerundersökning som publiceras i dag med anledning av den europeiska konsumentkonferensen 2011. Starka konsumenter tycker att det är lätt att välja rätt i utbudet, känner till sina rättigheter och vet vart de ska vända sig för att få gottgörelse om något skulle gå fel. Andra tycker det är svårt att välja rätt, känner inte till sina rättigheter, stöter på fler problem och tenderar att inte gå vidare när något har gått fel.

  IP/11/455

  Bryssel den 11 april 2011

   

  Undersökningen genomfördes 2010 i 29 länder (EU-länderna, Island och Norge). 56 471 konsumenter deltog.Man vill öka kännedomen om konsumenternas kunskaper, medvetenhet och förmåga att hävda sig, för att lättare kunna utarbeta en politik som tar hänsyn till konsumenternas faktiska agerande, både på EU-nivå och i de enskilda länderna. 

  Undersökningen visar att konsumenternas medvetenhet och kunskaper är oroväckande svaga. Men det finns goda möjligheter att stärka konsumenternas ställning och därigenom öka antalet nöjda konsumenter och minska antalet konsumenter som stöter på problem. Internet och medierna är viktiga för att förbättra konsumenternas ställning, eftersom mer än 38 % av dem använder internet för att jämföra produkter och med tanke på att medierna når ut direkt till konsumenterna.

  Mer än en femtedel av de intervjuade konsumenterna hade stött på problem som föranlett klagomål. Kostnaderna för dessa problem uppskattas till 0,4 % av EU:s BNP. Lågutbildade och äldre försöker mer sällan få gottgörelse, trots att de stöter på problem lika ofta som andra. Undersökningen bekräftar att det är viktigt att lätt kunna söka gottgörelse.  Många problem skulle kunna lösas om det fanns mekanismer för alternativ tvistlösning.

  Konsumenterna tycker det är svårt att utföra enkla räkneoperationer. De tillfrågade skulle lösa på tre konsumentrelaterade uppgifter och i hela EU svarade bara 45 % rätt. Motsvarande siffra för Finlands del var 59 %.Två av tio klarade inte av att välja det billigaste alternativet när de köpte platteve. Bara 58 % klarade av att läsa ingrediensförteckningar och 18 % kände inte igen bäst-före-datum. Bara 2 % av konsumenterna kände igen fem vanliga logotyper för offentlig information. 33 % trodde att CE-märket betyder ”tillverkad i Europa” och bara 25 % visste att det betyder att produkten följer EU-lagstiftningen. Finländarna kände bäst till detta område, 50 % svarade rätt på frågan.

  Många kunde inte namnge någon konsumentorganisation i det egna landet. Flertalet konsumenter kände inte till sina grundläggande rättigheter, t.ex. att de har rätt att få en defekt vara reparerad, ersatt eller återbetald under 18 månader efter köpet, att de har 14 dagars ångerrätt vid internetavtal om finansiella tjänster om de ändrar sig eller hittar ett bättre erbjudande samt att de har ångerrätt vid avtal som de tecknat med en dörrförsäljare.

  Läs mer

  Eurobarometer 342

  Läs mer om konsumenternas inställning i IP/11/280 omfemteresultattavlan för konsumentmarknaderna.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början