Sökväg


Om oss
Om representationen

Rekordhögt bistånd på 53,8 miljarder euro 2010
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

06/04/2011

I dag presenterade Andris Piebalgs, som är den kommissionär som ansvarar för utvecklingsbistånd, de preliminära siffrorna för det offentliga utvecklingsbiståndet från EU och dess 27 medlemsländer under 2010. Biståndet ökade med ca 4,5 miljarder euro jämfört med 2009 och uppgick till 53,8 miljarder euro, vilket innebär att EU är den viktigaste och mest generösa givaren och står för mer än hälften av allt offentligt utvecklingsbistånd i världen. EU klarade visserligen inte sitt mål för 2010, men kunde trots den ekonomiska nedgången ändå uppvisa en positiv utveckling. Tre av de fem viktigaste givarna i världen är EU-länder och fyra av dem har redan nått upp till 0,7-procentsmålet. Totalt sett går 0,43 % av EU:s bruttonationalinkomst (BNI) till bistånd. Det fordras dock en betydande gemensam insats för att man ska nå upp till det mål som medlemsländerna har anslutit sig till, dvs. nivån 0,7 % av BNI år 2015.

  IP/11/410

  Bryssel den 6 april 2011

   

  Biståndet drabbades av de betydande budgetnedskärningarna under 2009. Många givare, bl.a. flera EU-länder, minskade sitt offentliga utvecklingsbistånd, vilket hamnade på nivån 49 miljarder euro totalt sett (motsvarande 0,42 % av BNI). I fjol ökade 17 länder sitt bistånd och bröt därmed den negativa utvecklingen från det föregående året. Uttryckt både som andel av BNI och i absoluta termer var 2010 således det år då Europa noterade sitt största offentliga utvecklingsbistånd någonsin, nämligen53,8 miljarder euro(0,43 % av BNI). Detta belopp var dock lägre än det som EU förbundit sig att uppnå för 2010, dvs. ett belopp motsvarande 0,56 % av BNI för hela EU. I absoluta tal understeg EU:s bistånd åtagandet med 14,5 miljarder euro. Tio länder minskade sitt offentliga utvecklingsbistånd i förhållande till 2009.

  Kommissionen tackar de länder som har fortsatt att höja sina biståndsanslag. Tre av de fem viktigaste givarna i världen är EU-länder, nämligen Frankrike, Tyskland och Storbritannien.vidar Vidare har Sverige, Nederländerna, Luxemburg och Danmark redan uppnått 0,7-procentsmålet, och deras bistånd ligger på en nivå väl över detta mål. Totalt sett överskred nio av EU-länderna det minimimål som fastställts för EU 2010, dvs. Finland, Sverige, Danmark, Luxemburg, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Irland och Cypern.

  Finlands utvecklingsbistånd i fjol uppgick till ca en miljard euro, vilket motsvarar 0,55 % av bruttonationalinkomsten.

  År 2005 förpliktigade sig EU-länderna att öka sitt offentliga utvecklingsbistånd till 0,7 % av BNI till 2015. De förband sig att år 2010 nå upp till 0,56 % av BNI för hela EU. Målet för 2010 grundade sig på en sammanvägning av de individuella målen för EU-15 (0,51 % av BNI) och för de 12 länder som anslöt sig till EU 2004 respektive 2007 (0,17 % av BNI). Ingen annan givare har gjort ett så långtgående åtagande om att öka sitt bistånd.

  Läs mer på

  MEMO/11/221

  Webbplatsen för generaldirektoratet för utveckling och samarbete EuropeAid

  Kommissionär Andris Piebalgs webbplats

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början