Sökväg


Om oss
Om representationen

Offentligt samråd om företagsstyrning i EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

05/04/2011

IP/11/404

Strasbourg den 5 april 2011

Finanskrisen har lärt oss att företagsstyrningen, som fram tills nu vanligtvis har varit självreglerad, inte varit så optimal. Om företagen leds på ett bättre sätt blir de mer konkurrenskraftiga och sannolikheten för kriser blir mindre i framtiden. EU-kommissionen inleder i dag ett offentligt samråd för att diskutera hur företagsstyrningen i EU kan förbättras. Företagsstyrning definieras traditionellt som det system enligt vilket företag förvaltas och kontrolleras. Deadline för att lämna in bidrag till samrådet är den 22 juli 2011.

  Lärdomarna av finanskrisen kommer så småningom att leda till bättre översyn av finansinstitut, starkare banker och effektiva system för konkurshotade institut. Som en del av en långsiktig översyn av företagens styrning i stort kommer det offentliga samrådet att koncentreras även på hur företag – inte enbart finansinstitut - fungerar. Ett antal undersökningar tyder på att det finns utrymme för förbättringar inom olika områden inom företagsstyrningen, t.ex. beträffade mångfalden inom styrelserna, aktieägarnas engagemang och kvaliteten på rapporter om företagsstyrningen.

  Syftet med grönboken är att inleda en allmän debatt om ett antal frågor som t.ex. hur man kan förbättra styrelsernas mångfald och arbetssätt, övervakning och verkställande av de nuvarande nationella koderna för företagsstyrning och hur man kan öka aktieägarnas engagemang.

  Närmare uppgifter: MEMO/11/218

  http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate-governance-framework_en.htm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början