Sökväg


Om oss
Om representationen

EU:s befolkning åldras enligt ny demografirapport
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

01/04/2011

Den tredje demografirapporten som publicerades i dag i samarbete med Eurostat visar att européerna lever ett allt längre och friskare liv. Rapporten visar också att befolkingsstrukturen förändras så att andelen 60 år fyllda i EU ökar med 2 miljoner varje år. Rapporten ger färska uppgifter om fertilitet, förväntad livslängd och migration. Fertiliteten och förväntad livslängd har ökat något, och européerna lever nu varje år i genomsnitt två till tre månader längre. Allt fler unga européer har arbetat i ett annat EU-land.

  IP/11/391

  Bryssel den 1 april 2011

   

  Medelåldern för finska kvinnor vid barnets födelse år 2009 var 30,1 år. Motsvarande siffra i hela EU var 29,7 år. För Finlands del konstateras det i rapporten att även om barns födelse skjuts upp till senare ålder föds det fler barn än i genomsnitt i EU-länderna och föräldrarna får relativt bra offentligt stöd. Detta gäller förutom Finland även Frankrike, Danmark och Nederländerna.

  Av rapporten framgår det att Finlands befolkning åldras snabbare än EU-länderna i genomsnitt under de närmaste åren. Med hänsyn till försörjningsbördan eller äldrekvoten kommer Finland att ha den äldsta befolkningen i EU år 2020.

  Finland skiljer sig åt från övriga EU-länder också om man betraktar antalet beviljade medborgskap åt utlänningar bosatta i landet. I Finland beviljades 46,6 personer per 1 000 i landet bosatta utlänningar medborgarskap år 2008. Motsvarande relationstal är högre endast i Sverige, Portugal och Polen.

  Läs hela rapporten (på engelska).

  Läs hela pressmeddelandet (på engelska).

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början