Sökväg


Om oss
Om representationen

Planerat samgående mellan UPM-Kymmene och Myllykoski under lupp
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

07/03/2011

EU-kommissionen har med stöd av EU:s koncentrationsförordning inlett en fördjupad undersökning av UPM-Kymmenes (UPM) planer på att förvärva fullständig kontroll över Myllykoski och det tyska företaget Rhein Papier GmbH (Rhein Papier), alla tre verksamma inom pappersindustrin. Kommissionens första marknadsundersökning visade att den planerade fusionen skulle kunna orsaka allvarliga konkurrensproblem, särskilt eftersom det nya företagets agerande inte skulle utsättas för ett tillräckligt konkurrenstryck från konkurrenter på marknaden för journalpapper.

  IP/11/258

  Bryssel den 4 mars 2011

   

  Den 28 januari 2011 mottog kommissionen en anmälan om en föreslagen koncentration genom vilken företaget UPM-Kymmene Corporation (UPM) skulle förvärva fullständig kontroll över Myllykoski Corporation (Myllykoski) och Rhein Papier GmbH (Rhein Papier).

  UPM är ett globalt företag med huvudkontor i Finland och med en verksamhet som omfattar pappersprodukter, cellulosamassa, elektricitet, förseglingsmaterial, sågat virke och träskivor. Myllykoski är också finskt och verksamt inom pappersprodukter och cellulosamassa. Företaget har produktionsanläggningar i Finland, Tyskland och Förenta staterna och försäljning i hela världen. Rhein Papier, som förvaltas av Myllykoski, tillverkar papper och skogsprodukter i Tyskland och har försäljning i hela världen.

  I sin preliminära undersökning granskade kommissionen situationen på marknaden för tidningspapper och journalpapper. Journalpapper omfattar olika typer och kvaliteter av papper som används för tryckning av informationsblad, broschyrer, kataloger och tidskrifter. Kommissionen konstaterade att den planerade transaktionen skulle leda till stora marknadsandelar på journalpappersmarknaden rent allmänt och mycket stora marknadsandelar inom ett visst segment, nämligen superkalendrerat papper. Superkalendrerat papper är ett glättat papper som används till tidskrifter och kataloger och som tillverkas genom att pappret pressas mellan cylindrar eller valsar.

  I det här skedet av undersökningen verkar det nya företag som skulle uppstå inte utsättas för tillräcklig konkurrens från de återstående konkurrenterna inom dessa marknadssegment. De allra flesta kunder som deltog i kommissionens marknadsundersökning har uttryckt farhågor för att den planerade transaktionen skulle leda till högre priser på journalpapper.

  Kommissionen kommer att göra en grundlig undersökning av vilka konsekvenser samgåendet skulle få för att se om dessa farhågor kan bekräftas.  

  För statistik om EU:s kontroll av företagskoncentrationer 2010 (bl.a. om ett antal beslut där företagskoncentrationer godkänts antingen med eller utan villkor)

  Mer information om ärendet

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början