Sökväg


Om oss
Om representationen

Ekonomisk prognos för EU utlovar återhämtning
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

01/03/2011

Den ekonomiska återhämtningen i EU fortsätter.

  IP/11/243

  Bryssel den 1 mars 2011

   

  Efter det goda resultatet under det första halvåret 2010 avtog den reala tillväxten i BNP i EU och på euro-området under årets andra hälft. Den avtagande trenden var väntad och motsvarade det svagare skedet i den globala tillväxten och i handeln som reagerade på avvecklingen av stimulansåtgärderna. Under 2011 väntas den reala tillväxten i BKT uppgå till 1,8 procent i EU och 1,6 procent på euro-området, vilket är något bättre än vad som förutsågs i höstens prognoser. De bättre förväntningarna beror på bättre förutsättningar för den globala ekonomin och en stark tillit bland företagen i EU.

  Läs hela pressmeddelandet (på engelska).

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början