Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen inleder samråd om resurseffektivitet, toppmötet Rio+20 och hållbar utveckling
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

25/02/2011

EU-kommissionen har lanserat två webbsamråd på miljöområdet. Det första handlar om olika politiska alternativ för att uppmuntra övergång till effektivare användning av naturresurser i den europeiska ekonomin. Det andra samrådet handlar om EU:s ståndpunkt vid FN-konferensen om hållbar utveckling i Rio de Janeiro 2012. Ett liknande samråd har också inletts för att samla åsikter om Europas biobaserade ekonomi och olika aspekter av resurseffektivitet. Båda samråden pågår fram till mitten av april 2011.

  IP/11/226

  Bryssel 25. helmikuuta 2011

   

  Ensimmäisen kuulemisen aiheena on resurssitehokkuus. Sen tarkoituksena on kerätä näkemyksiä resurssitehokkaan Euroopan etenemissuunnitelmaa varten. Kuulemisessa esitetään kysymyksiä kolmelta aihealueelta, jotka ovat yleinen näkemys resurssien käytöstä, niukkuudesta, nykyisistä esteistä ja suurista huolenaiheista, toiseksi mahdolliset etenemissuunnitelmaan sisällytettävät politiikanalat sekä lisäksi vaihtoehdot tottumusten muuttamiseksi. Yhteensä 22 kysymyksellä pyritään keräämään näkemyksiä viranomaisilta, yksityisen sektorin edustajilta, ympäristöalan sidosryhmiltä ja kansalaisilta. Kuuleminen, joka käydään englanniksi, ranskaksi ja saksaksi, päättyy 17. huhtikuuta 2011.

  Toisen kuulemisen tarkoituksena on valmistella EU:n kantaa YK:n kestävän kehityksen konferenssiin,joka järjestetään Rio de Janeirossa vuonna 2012. Konferenssin nimeksi on annettu Rio+20, koska Rio de Janeirossa vuonna 1992 järjestetystä ympäristö- ja kehityskonferenssista tulee kuluneeksi 20 vuotta. Rio+20:ssa on tarkoitus uudistaa poliittinen sitoumus kestävään kehitykseen. Konferenssissa myös arvioidaan tähänastista edistystä, kartoitetaan sitoumusten täytäntöönpanon aukkoja ja käsitellään nousevia haasteita. Rio+20:n painopisteitä on kaksi: vihreä talous kestävän kehityksen ja köyhyyden poistamisen yhteydessä sekä kestävän kehityksen institutionaalinen kehys. Kuuleminen, joka koostuu 13 avoimesta kysymyksestä ja käydään englanniksi, päättyy huhtikuun 2011 puolivälissä.

  Kuulemiseen saadut vastaukset otetaan huomioon EU:n kannasta laadittavassa tiedonannossa. Kuulemiseen voivat osallistua kaikki sidosryhmät EU:ssa ja kolmansissa maissa. Vastauksia voi antaa kaikkiin kysymyksiin tai osaan niistä. Kun vastaukset on arvioitu, kuulemisesta laaditaan raportti, joka julkaistaan ympäristöasioiden pääosaston verkkosivustolla.

  Lisäksi tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto on käynnistänyt kuulemisen resurssitehokkuudesta. Kuulemisen painopisteenä on Euroopan biotalouden tila ja mahdollisuudet. Resurssitehokkuuden lisäksi kuulemisessa esitetään kysymyksiä biotalouden mahdollisuuksista edistää innovointia ja ratkaista yhteiskunnallisia haasteita. Kuulemisen tulosten perusteella on tarkoitus valmistella Eurooppalaista toimintasuunnitelmaa kestävän biotalouden saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä.

  Kaikki kuulemiset ovat nähtävillä komission verkkosivustolla osoitteessa

  http://ec.europa.eu/yourvoice/index_fi.htm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början