Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU:n SBA-aloite tukee pk-yrityksiä ja kasvua
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

23/02/2011

Eurooppa 2020 -strategia ja Euroopan talous ovat paljolti riippuvaisia pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) menestyksestä. EU:n noin 23 miljoonaa pk-yritystä työllistävät 67 prosenttia yksityisen sektorin työvoimasta. Pk-yrityksiä tukeva EU:n Small Business Act -aloite (SBA-aloite) on toimintapoliittinen kehys, jolla pyritään auttamaan pk-yrityksiä kasvamaan ja luomaan työpaikkoja.  Komissio ja jäsenmaat toteuttivat vuosina 2008–2010 SBA-aloitteessa esitettyjä toimenpiteitä, joilla kevennettiin hallintotaakkaa, helpotettiin pk-yritysten rahoituksen saantia ja tuettiin niiden pääsyä uusille markkinoille. Vaikka useimmat SBA-aloitteessa esitetyt toimenpiteet on käynnistetty, niiden toimeenpanon tarkastelu osoittaa, että pk-yritysten auttamiseksi on tehtävä enemmän.

  IP/11/218

  Bryssel 23. helmikuuta 2011

   

  Euroopan yrityksistä yli 99 prosenttia on pk-yrityksiä. Ne työllistävät yli 90 miljoonaa ihmistä. Ne ovat taloutemme moottori, joka on pidettävä käynnissä, kilpailukykyisenä ja innovatiivisena.

  -Small Business Act -aloite hyväksyttiin kesäkuussa 2008, ja sen jälkeen on edistytty huomattavasti toimissa pk-yritysten vahvistamiseksi. 100 000 pk-yritystä on hyötynyt kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman rahoitusvälineistä, joiden avulla on luotu yli 100 000 työpaikkaa. Maksuviivedirektiivin myötä viranomaisten on nyt maksettava toimittajilleen 30 päivän kuluessa, mikä parantaa yritysten kassavirtaa.

  Useimmissa EU-maissa yrityksen perustamiseen kuluva aika on huomattavasti lyhentynyt ja kustannukset ovat alentuneet: osakeyhtiön perustamisen osalta EU:n keskiarvo laski 12 päivästä ja 485 eurosta vuonna 2007 7 päivään ja 399 euroon vuonna 2010.

  Virtaviivaistetut verkkomenettelyt ja mahdollisuudet tehdä yhteistarjouksia ovat helpottaneet pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin.

  EU:n uusi pk-yrityskeskus Kiinassa auttaa pk-yrityksiä arviomaan Kiinan markkinoita.

  Komissio asettaa edelleen määrätietoisesti pk-yritykset etusijalle. Niinpä tarkastelussa ehdotetaan lisätoimia: Parannetaan rahoituksen saantia investointeihin ja kasvuun lainatakuilla ja pääsyllä riskipääomamarkkinoille. Kun sääntely on järkevää, pk- yritykset voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Lisäksi tehdään ehdotus yhteiseksi yhtenäistetyksi yhtiöveropohjaksi ja tarkastellaan eurooppalaista standardointijärjestelmää, jotta standardeista voisi tehdä pk-yritysystävällisempiä.

  PK-yrityksiä autetaan globalisaation ja ilmastonmuutoksen haasteissa, mm tietämyksen vaihtoa ympäristö- ja energia-asiantuntijoiden kesken Enterprise Europe Network –verkostossa.

  Edellä kuvatut toimet ovat vain pieni osa aloitteen toimista. Kaikkien toimien luettelo on saatavilla SBA-aloitteen tarkasteluraportissa tai muistiossa MEMO/11/109. Muistiossa MEMO/11/110  esitetään useita esimerkkejä SBA-aloitteen ja ”pienet ensin” -periaatteen onnistuneesta täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa.

  Lisätietoja:

  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 22/12/2011  |Sivun alkuun