Sökväg


Om oss
Om representationen

Offentligt samråd om e-signaturer och e-legitimation
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

18/02/2011

EU-kommissionen vill göra något åt konsumenternas och företagens bristande förtroende för onlinetransaktioner och frågar därför medborgare och andra berörda parter hur elektroniska signaturer och legitimationer (e-id) och autentisering kan främja utvecklingen av en digital inre marknad i Europa. I dagsläget är svårigheterna med att kontrollera personers identitet och signaturer ett stort hinder för utvecklingen av EU:s onlineekonomi. Elektroniska signaturer och legitimationer (eID) och autentisering kan vara ett viktigt verktyg för att garantera både användare och leverantörer säkra, tillförlitliga och användarvänliga onlinetjänster. De måste dock fungera i alla EU-länder för att vara effektiva.  De synpunkter som inkommer kommer att beaktas i kommissionens översyn av det gällande direktivet om e-signaturer och i förberedelserna för det planerade initiativet om ömsesidigt erkännande av elektronisk identifiering och autentisering. Främjande av e-handel och e-företag och förenklingar av de administrativa förfarandena online på den inre marknaden är viktiga aspekter av den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200). Samrådet äger rum på Internet fram till den 11 april 2011.

  IP/11/198

  Bryssel den 18 februari 2011

   

  Konsumenternas och företagens bristande förtroende för nättransaktioner är en faktor som hindrar utvecklingen av EU:s nätekonomi. Säkra tillförlitliga och användarvänliga nättjänster är av avgörande betydelse för en stark fungerande digital inre marknad i Europa. För att hantera dessa frågor aviserade man i en digital agenda för Europa en revidering av direktivet om e-signaturer (1999/93/EG) och ett initiativ om ömsesidigt erkännande av e-legitimation och e-autentisering.

  Alla som vill är välkomna delta i samrådet genom att skicka in sina synpunkter om hur elektronisk legitimering, autentisering och elektroniska signaturer kan bidra till en europeisk digital inre marknad och om vilka åtgärder som kan vidtas för att skapa gynnsamma villkor för framväxten av en sådan.

  I samrådet efterlyser kommissionen synpunkter bl.a. om allmänhetens och medborgarnas förväntningar på EU-bestämmelser om elektronisk signatur, legitimering och autentisering samt om IKT-sektorns syn på hur e-signaturer bäst kan anpassas till den kommande tekniska utvecklingen.

  Samrådsdokumentet kan läsas på:

  http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början