Sökväg


Om oss
Om representationen

21 medlemsländer uppmanas att agera snabbt för införandet av mobila satellittjänster
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

17/02/2011

Neelie Kroes, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan, uppmanar 21 medlemsländer att omgående införa de lagstiftningsåtgärder som behövs för att utveckla alleuropeiska mobila satellittjänster som kan användas för snabb Internettjänst, mobil television och radio, eller för kommunikation i nödsituationer till företag och privatpersoner inom EU. Enligt den tidsplan som Europaparlamentet och EU:s ministerråd kommit överens om i ett beslut från 2008 bör medlemsländerna införa mobila satellittjänster (MSS) senast i maj 2011 (MEMO/09/237). Men tjugoen medlemsländer har ännu inte antagit de nationella lagar som behövs för att underlätta införandet av MSS, trots att det gått över tjugo månader sedan kommissionen utsåg två operatörer av sådana alleuropeiska tjänster. Uppmaningen gäller inte Finland som redan har vidtagit de åtgärder som behövs. Vice ordförande Kroes uppmanade nyligen även de två operatörerna att anstränga sig ytterligare. I den digitala agendan understryks vikten av trådlöst bredband (både satellitbaserat och markbundet) för att garantera bredbandstäckning även i glesbygdsområden (se IP/10/581, MEMO/10/199och MEMO/10/200).

  IP/11/195

  Bryssel den 17 februari 2011

   

  Tjugoen medlemsländer har ännu inte infört de lagstiftningsåtgärder som krävs för att de två operatörerna, Inmarsat Ventures Limited och Solaris Mobile Limited som utsågs i maj 2009, ska kunna förse Europa med mobila satellittjänster från och med maj 2011.

  I en skrivelse i dag uppmanar Kroes medlemsländerna att snarast möjligt avlägsna osäkerheter i lagstiftningen, såsom licensavgifter, och att utan ytterligare dröjsmål införa de genomförandeåtgärder som krävs. Länderna i fråga är Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland och Ungern

  En studie av medlemsländernas åtgärder för att införa mobila satellittjänster:

  http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

  Neelie Kroes webbplats:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

  Webbplats för den digitala agendan:

  http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början