Sökväg


Om oss
Om representationen

EU-kommissionen efterlyser allmän förskola för alla
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

17/02/2011

I nästan ett av åtta europeiska hushåll finns det ett barn under sex år. Av dem befinner sig 19 miljoner, dvs. en femtedel, i riskzonen för fattigdom. I dag presenterar EU-kommissionen för första gången en handlingsplan som ska ge alla barn en god start i livet och lägga grunden för livslångt lärande, social integrering, personlig utveckling och – när de blir äldre – anställbarhet. Kommissionen uppmanar bl.a. EU-länderna att tillhandahålla en allmän förskola av hög kvalitet. Detta kommer att bidra till två av de övergripande målen i Europa 2020, nämligen att minska andelen ungdomar som bara har grundskoleutbildning till under 10 % och att hjälpa minst 20 miljoner personer som finns i riskkategorin för fattigdom och social utestängning.

  IP/11/185

  Bryssel den 16 februari 2011

   

  I de flesta EU-länder inleds den obligatoriska skolgången vid fem eller sex års ålder, men barnen i Cypern, Luxemburg och Nordirland börjar tidigare än så. Den omsorg som erbjuds barn som ännu inte börjat skolan varierar avsevärt i EU, inte minst i fråga om finansiering, förvaltning och rekrytering av personal.

  Utbildningsministrarna beslutade 2009 att EU-länderna ska sträva efter att ge minst 95 % av barn mellan fyra år och den obligatoriska skolåldern tillgång till barnomsorg eller möjlighet att gå i förskola. Genomsnittet i EU ligger nu på 92,3 % men också i detta avseende varierar siffran betydligt och säger inte nödvändigtvis något om kvaliteten på tjänsterna.  

  EU-länderna antog i maj 2009 en strategisk ram för samarbete på utbildningsområdet och bad med anledning av detta EU-kommissionen att mäta och analysera framstegen i EU-länderna när det gäller bättre tillgång till förskola och att kartlägga god praxis. Det är mot bakgrund av detta som kommissionen har utarbetat förslagen.

  Enligt kommissionens förslag ska alla barn ges tillgång till allmän förskola där verksamheten håller hög kvalitet, med stabil finansiering och goda styrelseformer.  Man ska också utveckla en integrerad syn på undervisning och omsorg där man ser barns behov ur ett helhetsperspektiv. Dessutom ska man utarbeta åldersanpassade läroplaner som ger både kognitiva och icke-kognitiva färdigheter. Större fokus ska också läggas på yrkesgruppens professionalisering med lämpliga kvalifikationer, löner och arbetsvillkor. Allt detta ska styras av ett kvalitetssäkringssystem och normer för uppföljning av framstegen.

  Ytterligare information:

  EU-kommissionens meddelande: KOM(2011)66 . Förskola – en bättre grund för framtiden

  EU-kommissionen: Förskola

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början