Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen uppmanar EU-länderna att sprida mer information om det gemensamma larmnumret 112
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

11/02/2011

För att uppmärksamma ”Europeiska 112-dagen” den 11 februari uppmanar EU-kommissionen EU-länderna att sprida mer information om larmnumret 112 som kan användas i alla EU-länder för att nå larmcentraler. En EU-omfattande undersökning som presenteras i dag visar att tre av fyra EU-invånare fortfarande inte känner till detta livsviktiga nummer. Enligt EU:s telebestämmelser är EU-länderna dock skyldiga att informera allmänheten om larmnumret 112. Enligt de nya telebestämmelserna, som ska ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 25 maj 2011 (se MEMO/09/568), måste EU-länderna dessutom se till att samtalslokaliseringen blir exaktare och mer tillförlitlig för att ge allmänheten ett bättre skydd.

  IP/11/144

  Bryssel den 11 februari 2011

   

  Enligt en Eurobarometer-undersökning som genomförts nyligen kunde enbart cirka 26 % av de tillfrågade direkt säga att  112 är det nummer man ska slå för att kalla på polis, brandkår eller ambulans, oavsett var man befinner sig i EU. Enbart i fem länder (Finland, Luxemburg, Polen, Tjeckien och Slovakien) visste majoriteten av befolkningen att oavsett var man befinner sig i EU går det att ringa 112.

  Det har inte skett någon nämnvärd förändring i EU under de senaste åren. Antalet personer som känner till larmnumret har bara ökat från 22 % 2008 till 26 % 2011. I vissa länder är det dock väsentligt fler än förra året som känner till att 112 är det gemensamma europeiska larmnumret. T.ex. i Finland har andelen ökat från 50% till 56 %.

  De flesta EU-länder hävdar att de vidtagit åtgärder för att informera om larmnumret 112, exempelvis genom att numret 112 står skrivet på utryckningsfordonen. Endast 27 % av EU:s befolkning uppger dock enligt rapporten att de fått information om larmnumret under det gångna året. Eftersom informationsspridningen gått så långsamt undersöker kommissionen nu om EU-länderna gjort tillräckligt för att informera allmänheten om larmnumret 112.

  Sedan juli 2009 får personer som använder sina mobiltelefoner i ett annat EU-land ett textmeddelande med information om 112-numret. Enligt undersökningen uppger dock 81 % av de personer som rest till ett annat EU-land att de inte fått något sådant meddelande. De nya telebestämmelserna, som ska vara införda i maj 2011, kräver också att denna information finns på flygplatser, järnvägsstationer och bussterminaler.

  Uppgifter om varifrån samtalet rings kan bidra till att utryckningsfordon snabbare kan ta sig till olycksplatsen, lindra skador och rädda liv. Enligt de nya telebestämmelserna måste samtalslokaliseringen vara kostnadsfri från det att samtalet når larmcentralen.Systemen måste förbättras så att man kan få mer exakta och tillförlitliga uppgifter om varifrån samtalet kommer.

  Tilläggsuppgifter:

  112-dagen i Finland

  Kommissionens webbplats för larmnumret 112: www.ec.europa.eu/112

  Videoklipp om larmnumret 112: www.ec.europa.eu/112 och

  http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=12592&src=1

  Barnens hörna (finns på EU:s alla 23 officiella språk): http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_sv.htm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början