Sökväg


Om oss
Om representationen

Europahuset flyttar till Kampen under försommaren
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

08/02/2011

Europeiska kommissionens representation och Europaparlamentets informationskontor i Finland flyttar från Norra esplanaden 31 till Voimatalo vid Kampens torg (Malmgatan 16, 00100 Helsingfors). Hyresavtalet för de nya lokalerna har undertecknats. Vi har hyrt utrymmen i Voimatalo i de två lägsta våningarna i huset. Voimatalo ligger alldeles intill Kampens köpcentrum och är centralt beläget med mycket goda trafikförbindelser.

  Europahuset flyttar till Kampen under försommaren

  EU-informationsdisken och Europasalen som är öppna för allmänheten ligger på gatuplanet. De nya utrymmena erbjuder ännu bättre möjligheter än hittills att ordna olika EU-evenemang. Utrymmena för allmänheten är tillgängliga, de kan omformas för olika ändamål och är större och bättre utrustade än de tidigare utrymmena. De lämpar sig väl för seminarier och diskussionstillfällen, utställningar och olika kulturevenemang.

  Europahusets nuvarande hyresavtal löper ut i slutet av maj, och därmed upphör också verksamheten på Norra esplanaden då Eurapahuset flyttar till de nya utrymmena. Vi informerar närmare om flyttdagen, hur och när verksamheten inleds och invigningen vid en senare tidpunkt.

  Närmare uppgifter:

  Eikka Kosonen, chef för Europeiska kommissionens representation i Finland, eikka.kosonen@ec.europa.eu, tfn (09) 62 26 54 50

  Pekka Nurminen, chef för Europaparlamentets informationskontor i Finland, pekka.nurminen@europarl.europa.eu, tfn (09) 62 20 45 10

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början