Sökväg


Om oss
Om representationen

EU vill bekämpa allvarlig brottslighet och terrorism med hjälp av passageraruppgifter
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

02/02/2011

EU-kommissionen har i dag lagt fram ett förslag till ett EU-direktiv om användande av PNR-uppgifter i syfte att bekämpa allvarlig brottslighet och terrorism.

  IP/11/120

  Bryssel den 2 februari 2011

   

  Kommissionen föreslår gemensamma regler för EU-länderna för att införa nationella system för passageraruppgifter (s.k. PNR-uppgifter eller Passenger Name Record).

  Centrala punkter i förslaget är att flygbolagen ska överföra alla passageraruppgifter för internationella flygningar som de har i sina bokningssystem till en särskild enhet i det medlemsland som är utrese- eller bestämmelseland, ett tillfredsställande skydd av privatlivet och personuppgifter samt tydliga regler om hur överföringen av uppgifter ska ske.

  PNR-uppgifter är de uppgifter som lämnats av passagerarna och samlats in av flygbolagen i samband med beställning och bokning av biljetter samt vid incheckningen.

  I praktiken fungerar det redan nu så att flera länders brottsbekämpande myndigheter samlar in PNR-uppgifter i enskilda fall eller för enskilda flygningar. Kommissionens förslag skulle möjliggöra en mer systematisk användning av passageraruppgifter för alla berörda flygningar och skapa ett enhetligt tillvägagångssätt för alla EU-länder. På så sätt undviker man en ojämn skyddsnivå för passagerarnas personuppgifter samt säkerhetsbrister, ökade kostnader och rättsosäkerhet för både flygbolag och passagerare.

  Den behandling av PNR-uppgifter som föreskrivs i förslaget överensstämmer med de regler för skydd av personuppgifter som anges i rambeslutet om skydd av personuppgifter från 2008, och kommer därför att garanterar ett tillfredsställande skydd av dessa uppgifter.

  Förenta staterna, Kanada och Australien kräver för närvarande att flygbolag från EU tillhandahåller PNR-uppgifter om samtliga passagerare som flyger till eller från dessa länder. Erfarenheterna från dessa länder och EU-länderna bekräftar att PNR-uppgifterna är nödvändiga för att man ska kunna bekämpa allvarlig brottslighet och terrorsim.

  Det förslag som nu läggs fram ersätter kommissionens förslag till rambeslut om användningen av PNR-uppgifter från 2007. Lissabonfördragets ikraftträdande gjorde att förslaget från 2007 måste läggas fram på nytt i en omarbetad form som tar hänsyn till de regler som gäller enligt det nya fördraget.

  Beredningen av förslaget i ministerrådet och Europaparlamentet förväntas ta omkring två år.

  För ytterligare upplysningar:

  Cecilia Malmströms hemsida - EU-kommissionens ledamot med ansvar för inrikes frågor

  Hemsida för generaldirektoratet för inrikes frågor

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början