Sökväg


Om oss
Om representationen

Finland hör till EU:s innovationsledare
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

02/02/2011

EU-kommissionen lade i dag fram resultattavlan för innovationsunionen 2010. Sverige ligger i topp inom EU, tätt åtföljt av Danmark, Finland och Tyskland.

  IP/11/114

  Bryssel den 1 februari 2011

   

  Men som helhet har EU inte lyckats hämta in det försprång som dess viktigaste konkurrentländer USA och Japan har i fråga om innovation. Även om tendensen i de flesta EU-länderna är lovande trots den ekonomiska krisen, går det inte tillräckligt fort. EU har visserligen ett klart försprång framför framväxande ekonomier som Indien och Ryssland, men Brasilien och Kina gör snabba framsteg.

  Detta är den första utgåvan enligt innovationsunionen och den ersätter den gamla europeiska resultattavlan för innovation. Resultattavlan utgör underlag för den nyligen publicerade årliga tillväxtöversikten och ska hjälpa EU-länderna att se sina starka och svaga sidor och bli bättre på innovation i sina nationella reformprogram inom Europa 2020.

  Resultattavlan för 2010 utgår från 25 indikatorer för forskning och innovation. Indikatorerna kan delas in i tre huvudkategorier: förutsättningar, dvs. de grundläggande byggstenar som gör att innovation kan äga rum (humankapital, finansiering och stöd samt öppna, attraktiva forskningssystem av hög kvalitet. Den andra huvudkomponenten är företagens aktivitetsom visar hur innovativa EU:s företag är (företagens investeringar, samarbete och företagaranda, immateriella tillgångar). Slutligen visar kategorin för resultathur detta innebär fördelar för ekonomin som helhet (innovatörer, ekonomiska effekter).

  Enligt resultattavlan kan EU-länderna delas in i fyra grupper. Dessa är innovationsledarna (Danmark, Finland, Tyskland och Sverige), innovationsföljarna (Österrike, Belgien, Cypern, Estland, Frankrike, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Slovenien och Storbritannien) de måttliga innovatörerna (Kroatien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Italien, Malta, Polen, Portugal, Slovakien och Spanien) och de blygsamma innovatörerna (Bulgarien, Lettland, Litauen och Rumänien).

  I oktober 2010 antogs ett meddelande om innovationsunionen och därefter har den välkända europeiska resultattavlan för innovation, som sedan länge använts för att bedöma EU-ländernas innovationsresultat, gjorts om och fått det nya namnet resultattavla för innovationsunionen.

  Hela rapporten finns på

  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/index_en.htm

   

  och

  http://www.proinno-europe.eu/metrics

  Mer information: MEMO/11/56.

  Innovationsunionen

   

  Europa 2020

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början