Sökväg


Om oss
Om representationen

Dataskyddsdagen firas i dag i hela världen
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

IP/11/102
Bryssel den 28 januari 2011

28.1.2011 firas Europarådets 30:e dataskyddsdag. Syftet är att påminna om att skyddet av personliga uppgifter är en av de grundläggande rättigheterna.

Den årliga dataskyddsdagen arrangeras av Europarådet och EU-kommissionen. Syftet är att informera människor om vilken typ av personuppgifter som samlas in och behandlas och varför, och vilka rättigheter man har i samband med denna behandling.

Det blir allt lättare och det går allt snabbare att förmedla information över hela världen. En finländares personliga uppgifter, t.ex. e-post, fotografier och elektroniska kalendrar kan skapas t.ex. i Finland med hjälp av ett mjukvaruprogram vars värdserver finns i Tyskland, bearbetas i Indien, lagras i Polen och tas fram i Spanien av en italiensk medborgare.

Denna snabba ökning av informationsflöden runt om i världen innebär att det är en stor utmaning att säkra att individers rätt till personligt uppgiftsskydd respekteras. Frågor om uppgiftsskydd samt dess gränsöverskridande aspekter påverkar människor dagligen – på arbetet, vid kontakter med myndigheter, då man handlar med varor eller tjänster, reser eller använder Internet.

I dag firar vi den 30:e årsdagen av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (”konvention 108”).

”Informationsteknologins snabba utveckling innebär att integritetsskyddet är viktigare än någonsin tidigare. Konventionen om skydd av personuppgifter har varit ett centralt verktyg för att säkra denna rätt i 30 år och måste anpassas för att säkra detta även för de kommande 30 åren,” säger Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland.

Jagland betonar vidare att ”vi behöver en genuint internationell ram som grundar sig på mänskliga rättigheter och som är flexibel, transparent och inkluderande.”

EU:s regler om uppgiftsskydd är mer än 15 år gamla. De har fyllt sin funktion under årens lopp men behöver nu förnyas för att återspegla den teknologiska utvecklingen.

”Ett effektivt uppgiftsskydd är nödvändigt för våra demokratier och ligger till grund för andra grundläggande rättigheter och friheter, sade EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”Vi behöver en jämvikt mellan skyddet av personuppgifter och det fria flödet av information som bidrar till att skapa ekonomiska möjligheter. Jag vill ta itu med dessa frågor med hjälp av våra förslag om att modernisera EU:s regler om uppgiftsskydd som läggs fram under 2011.”

Teknologins explosionsartade utveckling har dramatiskt ändrat det sätt på vilket personuppgifter används vid tillhandahållande av varor och tjänster. Detta gäller särskilt Internetmiljön, t.ex. bankärenden, försäljning av resor och sociala nätverk.

Mer information:

Se eller ladda ned kommissionens videoklipp om uppgiftsskydd och sociala nätverk – som finns på alla officiella EU-språk:

Dataskyddsdagen 2011

Europarådets webbplats om skydd av personuppgifter

EU-kommissionens webbplats om skydd av personuppgifter

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Dina rättigheter, din framtid
Europaåret för medborgarna
Italiens EU-ordförandeskap
Resurseffektivitet
Den finansiella och ekonomiska krisen
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
Climate Action
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början