Sökväg


Om oss
Om representationen

Ett resurseffektivt Europa siktar på en hållbar utveckling
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

26/01/2011

Naturresurser såsom råvaror, livsmedel, vatten och luft och också ekosystemen är viktiga för ekonomin och människors livskvalitet. Men resurserna blir föremål för allt större globalt tryck. Med tanke på EU:s ekonomiska och ekologiska säkerhet är det därför viktigt att bygga upp ett resurseffektivt Europa. Kommissionen har i dag lagt fram sin syn på de strategiska linjerna för en hållbarare användning av naturresurserna och en övergång till en resurseffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

  IP/11/63

  Bryssel den 26 januari 2011

  Strategin är det sjunde flaggskeppsinitiativet inom EU 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

  Närmare uppgifter om initiativet Ett resurseffektivt Europa på webbplatsen om flaggskeppsinitiativen.

  Läs hela pressmeddelandet (på engelska).

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början