Sökväg


Om oss
Om representationen

Nytt lagstiftningsförslag för att komplettera EU:s system för finansiell tillsyn
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

19/01/2011

Förutom EU:s tre nya tillsynsmyndigheter föreslår kommissionen målinriktade ändringar i lagstiftningen om tillsyn över försäkringsföretag och reglering av värdepappersmarknaderna för att de nya myndigheterna ska kunna fungera effektivt. Framför allt anges myndigheternas befogenheter i detalj i förslaget. Härnäst skickas förslaget till direktiv för behandling till rådet och Europarlamentet.

  IP/11/49

  Bryssel  den18 januari 2011

   

  Läs hela pressmeddelandet (på engelska).

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början