Sökväg


Om oss
Om representationen

Vice ordförande Kallas uppmanar europeiska flygplatser att dra lärdom av flygtrafikstörningar på grund av snö
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

19/01/2011

Siim Kallas, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för transport, sammanträdde i dag med ledare för stora europeiska flygplatser för att diskutera hur man ska undvika de problem som uppstod förra månaden till följd av kraftiga snöfall. De ogynnsamma väderleksförhållandena tvingade större europeiska flygplatser att stänga helt eller delvis vilket orsakade omfattande störningar i flygtrafiken inom Europa. Flera tusen passagerare blev tvungna att tillbringa natten på flygplatser och 35 000 flyg ställdes in, vilket är fler än under hela 2009. Senare i år offentliggör kommissionen ett flygplatspaket för att åtgärda några av de största problemen.

  IP/11/44

  Bryssel den 19 januari 2011

   

  Särskilda störningar uppstod i flygtrafiken i december 2010. Många av Europas större och mest trafikerade navflygplatser stängdes delvis under en av årets mest belastade helger: julhelgen. Många flygningar ställdes in. Tusentals passagerare blev strandsatta på flygplatser över hela Europa och i andra delar av världen, vilket orsakade stora bagagehanteringsproblem. Vissa flygplatser drabbades även av brist på avisningsmedel.

   

  För att samma situation inte ska uppstå igen måste man förbättra beredskapsplanerna för snö på flygplatser. Samarbetet mellan alla inblandade i luften och på marken måste bli bättre, och man måste se till att framför allt navflygplatserna fungerar. Med tanke på kedjereaktioner bör alla flygplatser integreras bättre så att de fungerar som ett nätverk. De kan inte fungera separat. Också passagerarinformationen måste förbättras, resenärerna måste få bättre och tidigare information om förseningar och omledning av trafiken.

  Flygindustrin bär huvudansvaret för beredskapsplaneringen.  Vad kommissionen kan göra är att förstärka regelverket, särskilt för att garantera minimikraven vad gäller service och kvalitet för passagerare på flygplatserna.

  Med tanke på julen 2011 har vice ordförande Kallas bett de europeiska flygplatserna att återkomma så snart som möjligt med en rapport om hur beredskapsplaneringen inför nästa vinter fortskrider.

  Vice ordföranden kommer att ta fram specifika åtgärder för ovanstående problem i flygplatspaketet som i princip ska vara klart före sommaren.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början